Forudseenhed gav bonus for Grundfos

12. marts 2003

Forudseenhed gav bonus for Grundfos

En vækst i omsætningen på fem procent i 2002 er noget mindre, end Grundfos har været vant til i de seneste år. Men takket være fleksible budgetter og en tidlig indgriben nåede pumpekoncernen alligevel op på en vækst i indtjeningen på hele 17 procent svarende til 726 mio. kr. før skat – godt 100 mio. kroner – i forhold til året før.

Dermed tog Grundfos et væsentligt skridt frem mod koncernens indtjeningsmål på 10 procent før skat.

Allerede da budgettet for 2002 blev lagt, havde koncernledelsen forberedt sig på, at udviklingen kunne gå i andre retninger end forudset og derfor indarbejdet en række alternative handlingsplaner. Så da omsætningen i begyndelsen af 2002 udviklede sig trægt med en vækst på kun én procent, krævede det blot en beslutning om at sætte handlingsplanerne i værk.

Den hurtige indgriben havde sin effekt. Ved udgangen af året var en fornuftig balance mellem væksten i omsætning og indtjening mere end genoprettet - i sidste kvartal var det lykkedes at nå op på en vækst i omsætningen på syv procent, mens udviklingen i omkostningerne var helt flad i forhold til året før. For hele året steg omkostningerne med tre procent, mens omsætningen som nævnt steg med fem procent.

På trods af en fortsat usikker verdensøkonomi med generelt dårlige markedsvilkår i de fleste af Grundfos’ markeder blev 2002 altså et relativt godt år for Grundfos. Væksten i omsætning fra 10.214 mio. kroner til 10.703 mio. kroner betegnes af koncernledelsen som tilfredsstillende og tages som et udtryk for, at Grundfos globalt set igen har erobret markedsandele.

Koncernledelsen er også tilfreds med resultatet før skat på 726 mio. kroner, svarende til 6,8 procent af omsætningen. Det er en væsentlig fremgang i forhold til 6,1 procent i 2001.

Størst vækst i nye markeder
Grundfos har i de seneste år fokuseret meget på at sikre sig en god del af den stærke vækst i de nye markeder i Østeuropa og Fjernøsten. Denne strategi har igen båret frugt - omkring 40 procent af koncernens samlede vækst i omsætning i 2002 er genereret i Østeuropa og Fjernøsten. Det kompenserede til dels for den lave vækst i store markeder som Tyskland, Japan og USA.

Rusland har i 2002 præsteret den højeste vækst i omsætningen med hele 40 procent. Det betyder, at Rusland nu er et betydeligt marked for Grundfos og anses for et af de væsentligste vækstpotentialer i de kommende år.

Det gælder i øvrigt hele den østeuropæiske region, og en betydelig del af Grundfos’ salgs- og marketinginvesteringer vil i de kommende år blive placeret dér.

Når der ses bort fra Japan, har væksten i omsætning i det øvrige marked i Fjernøsten været på 13 procent. Også i denne region – og specielt i Kina – vil Grundfos satse meget på at forøge sine vækstrater i de kommende år.

Rekordstore investeringer i 2003
Koncernledelsen må atter konstatere, at usikkerhed og pludselige forandringer er faste elementer i den verden, Grundfos skal drive sin virksomhed i, og i lyset af den spændte internationale situation har koncernledelsen igen opbygget fleksible budgetter med alternative handlingsplaner, som kan sættes i værk, hvis det går bedre eller dårligere end forudset i omsætningsbudgetterne.

Koncernbudgettet for 2003 rummer derfor også en fortsat stram styring af omkostningerne – vel at mærke alle andre end forsknings- og udviklingsomkostninger, som i gennemsnit vil stige parallelt med omsætningen. Det er nemlig et helt afgørende element i Grundfos’ langsigtede strategier at fastholde og udbygge positionen som den mest innovative pumpevirksomhed i verden.

Budgettet indeholder et rekordstort investeringsbudget på 950 mio. kroner. En stor del af det anvendes på en række nye produkter, som introduceres i 2003, mens en anden væsentlig del bruges på at udbygge koncernens fabrikker i Ungarn og Kina samt at etablere første fase af en produktionsfabrik i Rusland.

Væksten i omsætningen er i 2003 budgetteret til at være på niveau med den, der er realiseret i 2002, mens indtjeningen før skat er budgetteret til at stige med 20 procent. Væksten i indtjening betragtes af koncernledelsen som den vigtigste forudsætning for, at koncernen fortsat kan selvfinansiere sine ambitiøse investeringsplaner i trendsættende produktudvikling og aggressiv markedsføring – og dermed sikre koncernens langsigtede profitable vækst.

Grundfos-koncernens to vigtigste økonomiske mål for de kommende år er at nå et overskud før skat på 10 procent i 2005 og en omsætning på to mia. euro i 2007.