Fremgang i maskinindustrien skyldes globalt setup

05. juli 2012

Fremgang i maskinindustrien skyldes globalt setup

2011 var det hidtil bedste år for slaget af pumper til maskinindustrien. Salget steg med 35 procent i forhold til 2010, og tendensen fortsætter i 2012.

Normalt er det de enkelte salgsselskaber rundt om i verden, som servicerer kunderne, når de eksempelvis har brug for en SP, CR eller ALPHA2 pumpe. Men sådan er det ikke helt i maskinindustrien.

- Mindre end 50 virksomheder sidder på mere end 80 procent af markedet, og derfor er det store internationale producenter af værktøjer til maskinindustrien, som vi skal påvirke, fortæller Ole Gerlich, der er Sales Development Director for Machining Industry, Group Sales & Service.

Han står i spidsen for det globale setup, hvor der er kompetencecentre i Asien, USA og Europa.Og efterhånden er de største kunder blevet globale, og derfor skal de serviceres over hele kloden.

- Vores kompetencecentre betyder, at vi altid kan hjælpe vores kunder lokalt, regionalt og globalt i form af både teknisk og kommerciel ekspertise, hvilket er altafgørende for dem, siger han.

At forretningsmodellen fungerer, viser top- og bundlinjen med alt tydelighed. Salget steg sidste år med 35 procent i forhold til året før, og Ole Gerlich afslører, at tendensen fortsætter i første halvdel af 2012

Få store kunder
Kigger man på, hvordan omsætningen fordeler sig, danner der sig et klart mønster. De 12 største kunder står nemlig for mere end 45 procent af omsætningen, og det giver ifølge Ole Gerlich et godt billede af, hvordan markedet er skruet sammen.

- Der er relativt få store spillere, og derfor er det i endnu højere grad vigtigt at skabe globale relationer, som rækker ud over de enkelte selskabers grænser, siger han.

- Ved at have et globalt setup sikrer vi, at en global kunde kan få samme og ensartet service fra Grundfos hvor end han er eller flytter hen, og samtidig slipper vi for den interne konkurrence. Det er på ingen måde at overtage det lokale selskabs forpligtigelser over for kunden, men en hjælp og overbygning der er til gavn for kunderne og som differentierer os væsentligt fra konkurrenterne, siger han og forklarer, at der allerede er utallige eksempler på, at forretningsmodellen har forbedret kundens loyalitet væsentligt.

Leverandør til bilindustrien
De primære produkter, der bliver solgt, er MTR-, MTS- og MTA-pumper, som bliver bygget ind i store værktøjsmaskiner. Maskinerne forarbejder forskellige materialer som eksempelvis bearbejdning af motorblokke og motorkomponenter i bilindustrien. For at smøre og køle bearbejningsprocessen på de store maskiner er der behov for pumper, som kan levere det rigtige tryk, og det er her Grundfos kommer ind i billedet. Hovedparten af de maskiner, som Grundfos leverer pumper til, bliver brugt i bilindustrien. Derfor bliver der ifølge Ole Gerlich arbejdet hårdt på også at blive godkendt leverandør til de virksomheder, som eksempelvis specificerer selve bilfabrikken.

- Grundfos har nogle fordele frem for konkurrenterne. Vi kan eksempelvis levere alle pumper i produktionsprocessen såsom køling, komponentbehandling, malerkabiner, aircondition og selvfølgelig håndtering af rent vand og spildevand, siger han og forklarer, at det er vigtigt at kunne dække alle behov i forbindelse med etableringen af en bilfabrik.