Global position sikrer godt halvår for Grundfos

08. september 2011

Global position sikrer godt halvår for Grundfos

Grundfos følger planerne og leverer endnu et godt halvårsresultat. Omsætningen i perioden stiger med 10 procent i forhold til sidste år - alligevel er ledelsen forsigtig med optimismen med hensyn til andet halvår.

Grundfos-koncernen præsenterer i dag et halvårsresultat, der viser en fremgang i omsætningen på 10 procent i forhold til 2010. Omsætningen er på DKK 10,1 mia. og resultatet før skat på DKK 783 mio. Koncernchef Carsten Bjerg betragter halvårets resultat som tilfredsstillende.

- Det har været et godt halvår for Grundfos og et tilfredsstillende i en tid med store udsving og udfordringer. Der har været omsætningsfremgang i alle salgsregioner. De mest markante stigninger ser vi i nyere markeder som Rusland og Kina, der har haft imponerende vækstrater på 25 procent. Men også det øvrige Fjernøsten er med til at sikre væksten. Med lave vækstrater i Vesteuropa, og specielt selvfølgelig i Sydeuropa, er det derfor glædeligt at se effekten af, at vi i Grundfos har globaliseret vores aktiviteter i tide, siger Carsten Bjerg.

Men det er ikke kun salget, der har udviklet sig positivt for Grundfos. Koncernen har siden de første måneder af 2010 ikke haft nogen rentebærende nettogæld. Koncernens nettoindestående udgør således DKK 1,9 mia. ved udgangen af 1. halvår 2011. Det er en stigning på DKK 1,2 mia. i forhold til samme skæringsdag sidste år, hvilket er et resultat af intensiveret fokus på styringen af koncernens driftskapital.

Koncernens soliditet i perioden udgør i år 61,5 procent mod 54,7 procent sidste år og 60,6 procent ved udgangen af 2010. Soliditetsgraden er påvirket af, at der opretholdes en beholdning af likvide midler og værdipapirer, der pr. 30. juni 2011 udgør ca. DKK 3,8 mia.
- Hvis denne beholdning var anvendt til nedbringelse af gæld, ville soliditetsgraden være 68,1 procent, forklarer koncernchefen.

For hele 2011 forventer koncernledelsen fortsat fremgang – dog med visse forbehold.
- Det er min vurdering, at vi trods en positiv effekt af sæsonudsving kan komme til at opleve et svært halvår. Den seneste tids uro på de finansielle markeder bevirker, at vores forventninger er behæftede med større usikkerhed end normalt, siger Carsten Bjerg.

Grundfos beskæftiger 17.606 medarbejdere på koncernplan, heraf ca. 4.600 i de danske selskaber. Antallet af medarbejdere har været stigende gennem året i takt med de øgede aktiviteter. Grundfos er fortsat verdens største pumpeproducent.