Grundfos anerkendes for social ansvarlighed

02. august 2004

Grundfos anerkendes for social ansvarlighed

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen tildelte mandag officielt Grundfos A/S Det Sociale Indeks’* S-mærke for virksomhedens systematiske arbejde med social ansvarlighed. Samtidig offentliggjorde Grundfos A/S, der er Grundfos-koncernens produktionsselskab i Danmark med mere end 4000 ansatte, sit sociale regnskab for perioden 2001-2004.

Grundfos er den første virksomhed, der har opnået et resultat på over 80 points efter Det Sociale Indeks, og i vurderingen betegnes Grundfos’ arbejde med social ansvarlighed som værende ”i særklasse i en sådan grad, at den kan virke som rollemodel for andre danske virksomheder”. Virksomheden fik tildelt S-mærket første gang i 2001.

”Hos Grundfos har vi en lang tradition for at arbejde med social ansvarlighed. Vi arbejder hele tiden aktivt på at forbedre varetagelsen af området – de seneste år ved fastlæggelse af en række politikker på centrale områder samt ved fokus på læring og kontinuerlig forbedring. Derfor er vi naturligvis meget stolte over, at vores indsats anerkendes med S-mærket,” siger Lars Aagaard, adm. direktør for Grundfos A/S.

For Grundfos handler social ansvarlighed om: at skabe en rummelig virksomhed – også når det gælder beskæftigelse af mennesker, som er i fare for at blive udstødt af arbejdsmarkedet

at respektere lokal kultur og tradition

at respektere internationale konventioner for menneskerettigheder og arbejdsforhold

at tage hensyn til korrekt forretningsmæssig og etisk adfærd


Af Grundfos A/S’ sociale regnskab fremgår det, at der ikke bare er tale om hensigtserklæringer, men at målene forfølges med en række konkrete initiativer over en bred front. Det er især lykkedes Grundfos A/S at forbedre sine resultater, hvad angår beskæftigelse af medarbejdere på særlige vilkår, reduktion af sygefravær, nedbringelse af antallet af arbejdsulykker og fastholdelse af medarbejdere.

Succes med integration
Mogens Lindhard, der er leder af Grundfos' afdeling for socialt engagement, peger på integration af indvandrere som et område, hvor Grundfos A/S virkelig gør en forskel.

”På tre integrationshold med hver sin dansklærer gennemgår indvandrere forløb på tre til 12 måneder. Her lærer de ikke blot dansk og sættes til at passe en maskine – de lærer også at kommunikere, at bruge edb og i det hele taget at få hverdagen til at fungere sammen med deres kolleger. Derfor fører 95 procent af forløbene da også til, at indvandrerne kan fastansættes. Og det er endda grupper af indvandrere, som man har meget vanskeligt ved at integrere andre steder”, fortæller Mogens Lindhard.

*Det Sociale Indeks er et værktøj, som alle virksomheder kan anvende til at arbejde struktureret med det sociale ansvar. Det er udarbejdet for Beskæftigelsesministeriet af konsulentfirmaet Navigent med bidrag fra Teknologisk Institut, Center for Ledelse, CARMA - Aalborg Universitet og SFI.