Grundfos A/S helhedsregnskab 1999

08. september 2000

Grundfos A/S helhedsregnskab 1999

For første gang kan Grundfos A/S udsende det, vi har valgt at kalde et helhedsregnskab. Det er en kortfattet status på TQ-processen (Business Exellence Modellen - på Grundfos kaldet TQ eller Total Quality) med afsæt i TQ-modellens ni kriterier.

Med dette første helhedsregnskab, der er forsynet med såvel revisionspåtegning som redegørelse for den anvendte regnskabspraksis, lever vi fuldt op til målsætningen i Grundfos værdigrundlag om at delagtiggøre alle, som har en interesse i virksomheden, de såkaldte stakeholders - aktionærer, medarbejdere, kunder, leverandører og det omgivende samfund - i virksomhedens udvikling.

Når vi har kaldt det et helhedsregnskab, er det fordi - det ud fra TQ-modellen - sætter virksomheden i perspektiv fra en række indfaldsvinkler i modsætning til en traditionel historisk status på de finansielle resultater for året.

Denne nye regnskabsform giver efter vor opfattelse et mere dækkende billede af virksomhedens udvikling.