Grundfos A/S modtager Den Danske Logistikpris 2001

19. juni 2001

Grundfos A/S modtager Den Danske Logistikpris 2001

Grundfos A/S har i dag, den 19. juni, modtaget Den Danske Logistikpris 2001 ved en højtidelighed på Den Danske Logistikkonference i Ingeniørhuset i København.

I begrundelsen for valget af Grundfos fremhæves virksomhedens vision om at yde service på World Class-niveau til såvel eksterne som interne kunder. Det sker ved at udelade unødige aktiviteter og arbejde for en konstant optimering af forsyningskæden ud fra en totalbetragtning, hvor der er fokus på helheden.

Endvidere ligger følgende faktorer til grund for pristildelingen:

  • God sammenhæng mellem vision, mission, strategier og handlingsplaner
  • Partnerskabskonceptet, der blandt andet har reduceret antallet af transportleverandører fra 13 til 2 og dermed sikret en effektivisering af kundebetjeningen
  • Al kommunikation med transportleverandørerne foregår via EDI (Electronic Data Interchange) – ligeledes med effektivisering som gevinst
  • Grundfos har veludviklede Lotus Notes databaseværktøjer, der letter arbejdsgangen og medfører reducerede leveringstider
  • En fælles elektronisk koncernkalender er ligeledes et plus for logistikarbejdsprocesserne
  • Internetadgang for leverandører til tegningssystem (GDM)
  • Stor fleksibilitet, der gør det muligt at levere kundespecifikke produkter på mindre end 72 timer

Desuden lægges der i begrundelsen for pristildelingen vægt på at Grundfos A/S hele tiden stræber efter at være visionær og ”first mover” inden for logistik og indkøb. I koncernens e-business-organisation er e-procurement en central del, der skal sikre at Grundfos også i fremtiden vil være at finde blandt de førende virksomheder i Danmark.

Grundfos A/S, der er en del af Grundfos-koncernen, har med stor succes indført Total Quality Management som ledelsesfilosofi, og begreberne er nu så fasttømret i alle dele af organisationen, at det er naturligt, at der også inden for logistik og indkøb hele tiden defineres nye mål og målsætninger til gavn for kunderne.

Grundfos modtog topkarakter i 10 ud af 11 kriterier.

Bedømmelsesudvalget bestod af repræsentanter fra Transport Økonomisk Forening (TØF), Logistikselskabet samt Dansk Rationaliseringsforening (DRF), repræsenteret af KPMG Consulting.

Grundfos A/S var ved prisoverrækkelsen repræsenteret af indkøbsdirektør Niels Qvortrup.