Grundfos bidrager til rensning af dieselos

22. maj 2002

Grundfos bidrager til rensning af dieselos

I et strategisk samarbejde med ingeniørfirmaet Haldor Topsøe er Grundfos i gang med at udvikle udstyr til rensning af den stærkt forurenende udstødning fra dieseldrevne køretøjer som lastbiler, busser og varevogne. Dermed bevæger Grundfos sig ind på et helt nyt marked.

Mens Haldor Topsøe har de tekniske kompetencer inden for røggasrensning og katalysatorer, bidrager Grundfos med kompetencen inden for udvikling og produktion af pumpe-elektronik og -mekanik.

Der er tale om en speciel version af den digitale doseringspumpe, som Grundfos introducerede på markedet i fjor. Doseringspumpen gør det muligt meget præcist at kontrollere og regulere indsprøjtningen af urea (urinstof) i lastbilens katalysator. Herved sker der en kraftig reduktion af de skadelige gasser og partikler, som belaster miljøet.

Koncernchef Niels Due Jensen, Grundfos, glæder sig over, at pumpekoncernen med sin digitale doseringspumpe kan bidrage til en bæredygtig udvikling på et helt nyt område:

”Normalt anvendes vore pumper i boligbyggerier og i industrien - det er første gang, en Grundfos-pumpe bygges ind i en bil. Men det dokumenterer jo blot, at vores bevidste satsning på fremsynethed og innovation resulterer i banebrydende produkter, der kan bidrage væsentligt til en bæredygtig udvikling på mange felter – til gavn for miljøet og for mange menneskers dagligdag,” siger koncernchefen.

Både EU og USA er på vej med regler for begrænsning af forureningen fra lastbiler. Dem kommer den nyudviklede katalysator i møde ved at fjerne en række uønskede og skadelige stoffer fra udstødningen. Samtidig bidrager den til at spare brændstof, så tilbagebetalingstiden begrænser sig til to-fire år.

Den danske katalysator vil fjerne godt halvdelen af partiklerne fra lastbilers udstødning og næsten alle nitrogenoxider, der bidrager til smog i storbyer. Endelig forsvinder de fleste hydrocarbonater, der giver dieselbiler deres dårlige lugt.

Såvel Grundfos som Haldor Topsøe har store forventninger til det strategiske samarbejde og de positive perspektiver, der tegner sig, når miljøskadelige gasser og partikler fra dieseludstødning kan fjernes næsten helt.

Foreløbig er der tale om en testperiode, inden udstyret eventuelt sættes i kommerciel produktion.