Grundfos dokumenterer sit sociale ansvar

11. juli 2001

Grundfos dokumenterer sit sociale ansvar

”Du skal tro, du er noget, og uanset hvem du er, så kan du noget, som vi i fællesskab kan drage nytte af.” Ordene er Grundfos’ stifter, Poul Due Jensens, og lige siden grundlæggerens tid har socialt engagement været en integreret del af Grundfos’ kultur og forretnings- grundlag.

Også i dag er det en naturlig del af virksomhedens værdigrundlag - det blev understreget, da Grundfos’ danske produktionsselskab, Grundfos A/S, onsdag 11. juli præsenterede sit første sociale regnskab for pressen.

I indledningen til det sociale regnskab for år 2000 forklarer vicekoncernchef, administrerende direktør Poul Vesterbæk, hvorfor Grundfos går så meget op i det social ansvarlighed.

”Det angår os alle,” lyder den korte begrundelse.

Som den første virksomhed i Danmark har Grundfos A/S uofficielt modtaget Socialministeriets nyudviklede S-mærke som et bevis på højt socialt engagement. Det sociale regnskab viser da også, at Grundfos’ sociale engagement ikke blot er flotte ord, men at det udmønter sig i konkrete tiltag – f.eks. en personalepolitik, der rummer muligheder for såvel raske medarbejdere som medarbejdere, der af den ene eller den anden grund ikke kan have et ordinært fuldtidsjob. Og at det skaber resultater i form af f.eks. større medarbejdertilfredshed.

”Vi er overbeviste om, at socialt engagement i en virksomhed er med til at skabe de trygge rammer, som er en forudsætning for, at alle medarbejdere deltager aktivt i udviklingen af virksomheden. Dette er i sidste ende det, der skal sikre os konkurren-
ceevnen," siger koncernchef Niels Due Jensen, der er bestyrelsesformand i Grundfos A/S. Det er planen, at det sociale engagement skal udbredes til hele koncernen.

Niels Due Jensen betragter det sociale regnskab som dokumentation for, at Grundfos lever op til ”Be responsible” i sit nye Branding-slogan og som et væ-
sentligt supplement til Grundfos A/S’ helhedsregnskab, som blev fremlagt ved samme lejlighed, og som rummer mange gode resultater.

År 2000 var nemlig et virkelig godt år for Grundfos A/S – såvel omsætning og overskud som afkastningsgrad overgik de mål, man havde sat sig i budgettet.

Helhedsregnskabet, som Grundfos A/S aflægger for anden gang, er bygget op omkring Business Excellence-modellen – også kaldet den europæiske model – som Grundfos i 1996 besluttede at lede virksomheden ud fra. Grundfos har sat sin værdibaserede ledelse i system med en Total Quality-model og måler ved hjælp af interne og eksterne evalueringer, om virksomheden forbedrer sig i forhold til Grundfos’ mission, vision og værdigrundlag.

Helhedsregnskabet dækker, som ordet siger, hele virksomheden, og skal sandsynliggøre, om det er tilfældigheder eller en bevidst indsats, der har ført frem til resultaterne. Årets helhedsregnskab er et kort sammendrag af Grundfos A/S' ansøgningsdokument til Den Europæiske Kvalitetspris.