Grundfos donerer fem mio. kroner til katastrofe-områderne i Asien

04. januar 2005

Alle på Grundfos udtrykker deres dybeste medfølelse med ofrene for flodbølgen i Asien, og under indtryk af katastrofens forfærdende omfang har koncernledelsen besluttet at hjælpe med et betydeligt kontant beløb.

Grundfos donerer 5 mio. kroner til hjælp i regionen. Størstedelen af beløbet fokuseres til genetablering af vandforsyning og indkøb af anlæg til vandrensning, der skal sikre rent drikkevand til indbyggerne i katastrofe-områderne. Denne del af bistanden vil så vidt muligt ske i samarbejde med FN og koncernens kunder inden for vandrensningsudstyr.

Af de 5 mio. kroner vil Grundfos donere én mio. kroner til Dansk Røde Kors’ hjælpearbejde i regionen, mens andre midler øremærkes til hjælp til lokale medarbejdere, kunder og leverandører, som måtte være ramt af katastrofen.

Herudover vil alle Grundfos-selskaber verden over arrangere indsamlinger blandt medarbejderne, og det bliver op til de lokale selskaber at vurdere, hvordan de indsamlede midler vil gøre størst mulig nytte i katastrofe-områderne.

”Vi er vidner til vor tids største naturkatastrofe, og derfor er det naturligt, at Grundfos som en ansvarlig virksomhed med global tilstedeværelse træder til med hjælp i det omfang, det er muligt, og hvor de ramte lokalbefolkninger får størst mulig gavn af hjælpen”, siger koncernchef Jens Jørgen Madsen.