Grundfos etablerer nyt selskab i Rumænien – stadig høj vækst i Østeuropa

17. januar 2006

Et af Grundfos' vigtigste vækstområder gennem de seneste år har været Østeuropa. Med vækstrater i størrelsesordenen 20% - i Rusland mellem 40 og 50% - og en total omsætning på ca. 2 mia. kr. satser Grundfos-koncernen med uformindsket kraft på regionen, nu med etablering af eget salgsselskab i Rumænien per 1. januar i år.

Koncerndirektør Søren Ø. Sørensen, som er overordnet ansvarlig for den østeuropæiske region, udtaler:
”Set over en 5-års periode vil Østeuropa blive en af Grundfos-koncernens mest betydningsfulde salgsregioner, både hvad angår omsætning og indtjening, og det kræver naturligvis en række investeringer. Med etableringen i Rumænien som seneste skud på stammen, er vi i fuld gang med at realisere vores strategiske målsætning for regionen og udviklingen stopper bestemt ikke her - lande som Kasakhstan og Bulgarien er nogle af dem, der står næst for i rækken af selskabsetableringer.”

Koncernen har på nuværende tidspunkt 1.500 medarbejdere i Østeuropa, og i de kommende år vil Grundfos’ vækststrategi for regionen blive videreudviklet. Ud over de eksisterende salgsselskaber i Polen, Rusland, Tjekkiet, Ungarn og Ukraine og produktionsenheder i Rusland og Ungarn, etableres der i de næste par år en række nye selskaber, som vil udgøre kernen i koncernens salgs- og markedsføringsstrategi.

Det nye selskab i Rumænien vil i 2006 nå en omsætning på ca. 80 mio. kr. og forventes at fordoble omsætningen i løbet af 4-5 år. Rumænske Catalin Soldan bliver adm. direktør.

Rumænien har igennem de seneste år opnået en højere grad af økonomisk og politisk stabilitet og som følge deraf en stærkere købekraft. Det har resulteret i en højere levestandard for befolkningen og dermed krav til boligkomfort. Dertil kommer, at landet i den nære fremtid forventes at opnå tættere tilknytning til EU.

Disse forhold, samt et erkendt behov i landet for renovering af forsyningssektoren, gør potentialet for salg af pumper til opvarmningsformål, vandforsyning og spildevandspumpning enormt. Rumænien er dermed et overordentligt interessant pumpemarked - særligt i fjernvarmesektoren - og med denne etablering forventer Grundfos at opnå en stor andel i de fremtidige infrastrukturelle investeringer i landet.