Grundfos event i Europaparlamentet stor succes

10. juni 2010

Grundfos event i Europaparlamentet stor succes

EU’s nye motordirektiv er en realitet fra juni 2011. Tirsdag var der lagt op til debat, da Grundfos og parlamentarikerne inviterede inden for i Bruxelles.

”Hvis vi kun tænkte forretning, ville vi ikke forsøge at sætte en grøn klimadagsorden. Klimaforværringerne vil bl.a. komme til at betyde, at der skal flyttes enorme mængder af vand, og dermed skabe et stort behov for pumper. Sådan en tankegang er uansvarlig, og er uforenelig med hvad Grundfos står for.”

Så klar var Carsten Bjerg i sin afsluttende kommentar ved tirsdagens klimadebat i Europaparlamentet.

Forinden havde en række af de toneangivende spillere fra henholdsvis erhvervslivet og parlamentet givet deres bud på fremtidens udfordringer, og hvordan de kan løses.

”Det, der sker her, er helt ekstraordinært. Jeg har ikke før oplevet en lignende atmosfære af optimisme og interesse i sagen ved sådanne arrangementer før,” sagde MEP Peter Liese begejstret om arrangementet.

Grundfos er i forreste linje
Debatmødet blev i høj grad til på Grundfos foranledning, lige som Grundfos har været med til at præge det, det hele handlede om, nemlig det kommende motordirektiv.

Her har Grundfos været med til at sørge for, at bestemmelserne i direktivet er stramme nok til, at det kan gøre en forskel. Bl.a. skal reglerne for elektriske motorers effektivitet strammes op i en sådan grad, at man alene på de besparelser i energiforbrug det medfører, kan reducere den årlige CO2-udledning med hele 63 millioner tons i 2020.

Direktivet er opdelt i tre faser, og første fase igangsættes i juni måned næste år. Kravene vil fortsat skærpes frem mod 2020. Grundfos opfylder allerede nu 2011 kravene, lige som Grundfos’ produkter allerede nu opfylder kravene i de næstkommende skridt.