Grundfos får EU-kommissionens pris for god miljøforvaltning

22. april 2002

Grundfos får EU-kommissionens pris for god miljøforvaltning

Miljøminister Hans Chr. Schmidt overrakte i dag vicekoncernchef Poul Vesterbæk, Grundfos Management A/S, EU-kommissionens danske miljøforbedringspris i kategorien ”God miljøforvaltning”. Prisoverrækkelsen fandt sted ved et arrangement i Ingeniørhuset i København.

Miljøforbedringsprisens formål er at belønne påskønnelsesværdige initiativer på miljøområdet. Grundfos Management A/S får prisen for ”omfattende og gennemarbejdet implementering af livscyklusbaseret miljøledelse i Grundfos-koncernen og for virksomhedens systematiske miljøovervejelser i produktudviklingen”.

Der lægges i begrundelsen især vægt på de væsentlige ressourcebesparelser, virksomhedens miljøstyring og produktudvikling afføder. Det gælder f.eks. reduktionen af Grundfos-produkternes el-forbrug i hele deres levetid og minimering af ressourceforbruget under produktionen.

Grundfos er virkelig nået langt, hvad angår miljøforbedringer. Nyudviklede Grundfos-produkter bruger op til 57 procent mindre el end de produkter, de afløser - og materialeforbruget er reduceret med op til 17 procent. Alene de Grundfos-produkter, der blev installeret i 2001, resulterede tilsammen i en el-besparelse, der svarer til 283.000 husstandes årlige elforbrug. Det er over dobbelt så mange husstande, som der er i f.eks. Århus Kommune.

”Ved den miljømæssige optimering af Grundfos’produkter er der samtidig på intet tidspunkt gået på kompromis med produktets kvalitet og driftsstabilitet,” lyder det i begrundelsen for tildelingen af miljøforbedringsprisen.

Pris-konkurrencen er arrangeret af Ingeniørforeningen i Danmark for EU-Kommissionen, og bidragene til den er vurderet af en bedømmelseskomité, udpeget af Miljøministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Dansk Industri, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Danmarks Naturfredningsforening, Håndværksrådet og Ingeniørforeningen i Danmark.

Bedømmelseskomitéen har også indstillet Grundfos Management A/S til deltagelse i den efterfølgende og tilsvarende konkurrence på europæisk niveau, som uddeles i Spanien til sommer. Grundfos modtog allerede i 1999 EU’s miljøpris i kategorien ”Grønne produkter”.