Grundfos får papir på arbejdsmiljøet

09. oktober 2000

Grundfos får papir på arbejdsmiljøet

Som den første store virksomhed i Danmark modtager Grundfos i dag, den 9. oktober, et arbejdsmiljøcertifikat efter den nye standard OHSAS 18001 (Occupational health and safety management systems). Certifikatet overrækkes af Dansk Standard.

Allerede da Grundfos i 1996 blev certificeret efter den internationale miljøstandard ISO 14001 og den europæiske EMAS-registrering, valgte virksomheden også at fokusere på arbejdsmiljøet, skønt det ikke er et krav i miljøstandarderne.

Hvor opmærksomheden på arbejdsmiljøet imidlertid hidtil overvejende har bestået i hensigtserklæringer, betyder OHSAS 18001-certificeringen at data vedrørende arbejdsmiljø bliver indsamlet systematisk og indskrevet i Grundfos' nuværende standarder, og der bliver opstillet mål på arbejdsmiljøområdet. Der vil med andre ord komme endnu mere fokus og mere struktur på arbejdsmiljøet.

De emner der hører til området, omfatter bl.a. arbejdspladsvurdering, arbejdsulykker, støj, kemikalier, graviditet, sundhedsfremme, sociale forhold og EGA (ensidigt gentaget arbejde). Samtlige arbejdsmiljødata indskrives i en intern database, således at alle medarbejdere på Grundfos har adgang til at orientere sig om hvordan målsætninger og mål udvikler sig, og om egen indsats nytter.

OHSAS 18001 standarden er en engelsk standard oprettet i slutningen af 1999. Det er første gang Dansk Standard uddeler certificatet efter standarden, der dog nu er på vej til at blive en international standard.

Med det nye certifikat har Grundfos modtaget alle de certifikater der findes på miljøområdet - ISO 14001, EMAS og OHSAS 18001. Dansk Standard gennemfører to gange om året audits hvor det vurderes hvorvidt virksomheden lever op til de krav der stilles i standarderne.