Grundfos flytter i 2007 produktionen af små spildevandspumper til ny fabrik i Ungarn

08. juni 2005

I fortsættelse af globaliseringen af Grundfos’ produktion, har koncernledelsen besluttet at udflytte produktionen af små spildevandspumper (KP/AP) fra fabrikken i Langå til Ungarn, hvor der vil blive etableret en ny fabrik i nærheden af Budapest.

Udflytningen sker for at fastholde Grundfos’ konkurrenceevne samt muliggøre udvidelse af eksisterende og nye aktiviteter i det danske produktionsselskab. Grundfos har siden år 2000 haft produktion i Ungarn, og beskæftiger i dag mere end 800 medarbejdere på to fabrikker i Tatabanya.

Produktionen af små spildevandspumper i Danmark beskæftiger ca. 100 medarbejdere i Langå, og i lighed med tidligere udflytninger forventes de berørte medarbejdere - gennem en kombination af naturlig afgang og omplacering til andre jobfunktioner - at kunne fortsætte i Grundfos A/S.

Udflytningen fra Langå indledes i foråret 2007 og forventes afsluttet i løbet af 2008.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Vice Koncernchef Carsten Bjerg på tlf. 8750 1248