Grundfos foreslår nyt perspektiv på IEC-standarder til spildevandspumper

21. december 2015

Nyt perspektiv på IEC-standarder til spildevand

Pumper står for 10 % af verdens samlede elforbrug, og to ud af tre pumper bruger op til 60 % for meget elektricitet. Derfor er der fokus på energieffektive spildevandspumper, men Grundfos peger på, at fremtidens krav bør handle om mere end IEC-standarder for motorer.

”Den internationale klassifikationsstandard for trefasede kortslutningsmotorer med enkelt hastighed er kendt og anerkendt. IE2-niveauet blev indført sammen med EcoDesign-direktivet i 2011, og fra januar 2015 skal alle standard normmotorer med en nominel effekt på 7,5-375 kW som minimum ligge på IE3-niveau, alternativt IE2-niveau, hvis motoren drives af en frekvenskonverter,” fortæller Robert Bork Hansen, Global Product Specialist i Grundfos Holding A/S. ”Men motorer, der er beregnet til drift nedsænket i væske, eller som er fuldstændig integreret i en pumpe, er ikke omfattet af disse standarder.”

Det betyder, at f.eks. spildevandspumper med integreret motor ikke kan smykke sig med en virkningsgrad på IE2- eller IE3-niveau, fordi motoren ikke kan testes uafhængigt af pumpen i henhold til en international IEC-efficiency teststandard.

Det handler om virkningsgraden

Det faktum har fået Grundfos til at opfordre både producenter, myndigheder og forsyningsselskaber til i højere grad at fokusere på den totale virkningsgrad i spildevandspumpen. ”Vi oplever i stigende grad, at det er pumpens totale virkningsgrad og driftssikkerhed, der spiller en rolle, når spildevandsindustrien vælger pumpeløsninger,” siger Tom Thomsen, salgsansvarlig for Grundfos-spildevandsløsninger til forsyningsselskaberne. ”Den totale virkningsgrad er relevant for alle brugere af spildevandspumper, og relevansen stiger i takt med pumpemotorernes størrelse.”

Men en international standard for spildevandspumpernes samlede virkningsgrad lader foreløbig vente på sig, selv om emnet er taget op i Europump. I mellemtiden markedsfører en del producenter vildledende spildevandspumper, som om de har en virkningsgrad på IE2- eller IE3-niveau.

”Teoretisk set burde det være enkelt at tete en motor i en spildevandspumpe, da motoren har en aksel, som kan testes for moment og effekt,” siger Tom Thomsen. ”Det, man egentlig skal teste er imidlertid køling, ventilation og den energimængde, der skal til for at nedkøle motoren. Men der er en række faktorer, som påvirker motorens virkningsgrad, og det er alle de tab, der gør det svært at definere en klar testmetode. Også forskellige kølingsmetoder vil påvirke virkningsgraden – afhængig af, om pumpen befinder sig i en tørinstallation eller en dykket installation.”

Grundfos og IE3

Grundfos respekterer naturligvis, at spildevandspumper ikke kan markedsføres med IE2- eller IE3-mærkning, men med SE1/SEV- og SL1/SLV-spildevandspumperne har Grundfos en løsning, der tager højde for den optimale, totale virkningsgrad.

”Dét, der adskiller disse spildevandspumpers motor fra den konventionelle IE3-motor, er lejerne, de mekaniske tætninger og fraværet af ventilationskøling. I våde opstillinger køles pumpen ned af den væske, den er nedsænket i,” forklarer Tom Thomsen. ”Der er udarbejdet rapporter med målinger, som dokumenterer, at motoren opfylder IE3-kravene, men da der ikke er en veldefineret og standardiseret procedure for køling og motortilslutning under test, må vi ikke sige, at motoren er IE3-godkendt.”

Håb forude

Mikael Nedergaard, Global Product Manager i Grundfos Holding A/S peger på, at der i de seneste år er udfærdiget en energistandard for små cirkulationspumper, hvor motor og aksel er placeret i samme hus – sådan, som det også er tilfældet ved spildevands- og dykpumper – og som derfor ikke kan testes separat. Det er pumpeproducenternes brancheorganisation Europump, der med støtte fra EU har udviklet standarden, som inddeler pumperne i syv kategorier afhængigt af pumpernes energiforbrug. Pumpens energieffektivitetsindeks – EEI – beregnes på basis af den årlige belastningsprofil.

Mikael Nedergaard mener, at erfaringerne fra mærkning af cirkulationspumper også kan bane vejen for mærkning af andre pumper med integrerede motorer. Det vil gøre kunderne i stand til at kunne sammenligne produkterne og vælge den optimale løsning til den enkelte installation.

Derfor opfordrer Grundfos pumpeindustrien og de relevante myndigheder til at reagere og investere i et testsystem, der giver slutbrugerne de informationer, de skal bruge.