Grundfos fortsatte væksten i 2008, men finanskrisen mærkes

25. marts 2009

Grundfos fortsatte væksten i 2008, men finanskrisen mærkes.

2008 blev et usædvanligt og turbulent år for Grundfos-koncernen og for verden.

Ganske vist er væksten i salget indfriet, og positionen som en af verdens førende inden for højteknologiske pumper og pumpesystemer er uanfægtet. Men forretningsbetingelserne over året har været svingende, og i slutningen af året forværredes situationen dramatisk. Verden er gået i recession i løbet af ganske få måneder.

Omsætningen steg med DKK 2,2 mia. til i alt DKK 19,0 mia. Omsætningsvæksten var størst i første halvdel af året og markant svagere i årets sidste måneder. Årets resultat før skat er på DKK 959 mio., hvilket er lavere end i 2007, hvor resultat før skat udgjorde godt DKK 1,4 mia. Den lavere indtjening skyldes bl.a. svingende efterspørgsel og faldende kurser på de udenlandske hovedvalutaer. Hertil kommer, at den bratte opbremsning i verdensøkonomien krævede omgående tilpasning og omstilling af visse aktiviteter.

Koncernchefen Carsten Bjerg forklarer:
- Vores vækst i salget er sket på flere områder. For eksempel kan jeg nævne Rusland med 25 pct., Kina med 22 pct., Indien med16 pct., 13 pct. på det tyske marked, hvor især energirigtige cirkulationspumper har vundet indpas, og endelig er den organiske vækst på 12 pct. i USA også tilfredsstillende. Men nu er festen slut. Vi indretter os efter en verden, der befinder sig i en alvorlig recession, hvor vi måske ikke har set det værste endnu, forklarer Carsten Bjerg.

Grundfos-chefen erkender, at den globale finanskrise nu virkelig mærkes.
- I slutningen af 2008 begyndte vi at mærke finanskrisens negative effekter, der udvikler sig dag for dag. Denne krise er uforudsigelig og foranderlig, og det skaber tumult, når byggerier og nye anlæg stoppes, og vores kunder lider. Vi fokuserer derfor lige nu på stram styring af vores omkostningsudvikling, driftskapital og investeringsniveau, og det har blandt andet også medført reduktioner i medarbejderantallet, siger Carsten Bjerg.

Om forventningerne til 2009, siger koncernchefen:
- Det er svært at sætte ambitiøse mål om omsætning og indtjening i en så turbulent tid som nu. Realistisk forventer vi, at omsætnings- og indtjeningsniveauet for 2009 kommer til at ligge noget under 2008. Der skal udvises omkostningsbevidsthed, omstillingsevne og fleksibilitet i alle led af vores virksomhed, så vi kommer helskindet igennem de nærmeste år. Det bliver hårdt arbejde.

- Men uanset krisen, så ligger de globale udfordringer os stadig stærkt på sinde. Verdens befolkning vokser, urbaniseringen tiltager og brugen af naturens ressourcer stiger. Vi er stærkt optaget af klimaudfordringen. Vi risikerer at efterlade en grøn gæld til vores børn og børnebørn, der betaler prisen for vores uløste klimaproblemer. Politikerne har særlige kort på hånden, og når de skyder penge ind i økonomien, så bør det gøres med et klart klimasigte. Det skylder vi de kommende generationer, fastslår koncernchefen.

Bestyrelsens sammensætning
TrygVesta’s koncernchef Christine Bosse forlader Grundfos’ bestyrelse efter fire års medvirken. – Det har været utroligt spændende at være en del af Grundfos’ vækst, innovation og engagement, og jeg er overbevist om, at Grundfos fortsat vil yde deres til en mere ren, grøn og bæredygtig verden, siger Christine Bosse, som begrunder sin tilbagetræden med manglende tid. Bestyrelsen består herefter af koncernbestyrelsesformanden Niels Due Jensen, Grundfos, bestyrelsesformand Lars Kolind, Poul Due Jensen’s Fond, direktør Thomas Lund, Dansk Teknologi, og professor Niels Christian Nielsen, Copenhagen Business School.