Grundfos giver 1 mio. kr. til forskning

24. september 2007

Grundfos giver 1 mio. kr. til forskning

Grundfosprisen 2007 er i dag tildelt professor Jens Kehlet Nørskov, Institut for Fysik, Danmarks Tekniske Universitet. Jens Kehlet Nørskov er en af de førende forskere inden for nanomateriale-området.

Grundfosprisen er på 1 mio. DKK, hvoraf de 250.000 kr. er en personlig hædersgave, mens resten er øremærket Jens Kehlet Nørskovs forskningsområde.

På Center for Atomar-skala Materialedesign har Jens Kehlet Nørskov og hans forskerhold udviklet idéer og modeller til et computerprogram, der hurtigt kan beregne, hvordan et materiale skal sammensættes atom for atom for at have de bedste egenskaber. Det drejer sig fx om brændelsceller, hvor energieffektiviteten skulle forbedres, og det har computerprogrammet kunnet beregne effektivt, så man er man blevet fri for at afprøve tusinder af materialesammensætninger for at finde den bedste.
Forskerholdet samarbejder også med en lang række danske og udenlandske virksomheder om at omsætte deres metoder til nye produkter. På den måde kan teorien omsættes til praksis på en effektiv måde, fortæller Jens Kehlet Nørskov.

Prisen blev tildelt Jens Kehlet Nørskov som en anerkendelse af denne store forskningsmæssige indsats.

Prisuddelingen foregik på Dansk Design Center i København, hvor formand for Grundfos-prisens Bedømmelseskomité Niels Due Jensen havde følgende budskab:


Rapporterne fra Globaliseringsrådet og Velfærdskommissionen har fået regeringen til at udtale god vilje til at styrke dansk forskning og uddannelse i de kommende år, og der er indgået forlig om at den offentlige forskning frem til 2010 skal stige til et niveau på 1 pct. af BNP.

Tillad mig at sige at dette mål ikke er særlig ambisiøst, men dog et lille skridt på vejen. I vores to broderlande, Sverige og Finland, anvender man hhv. næste 4 pct. og 3,5 pct. på offentlig og privat forskning, mens dette tal i Danmark kun er på 2,5 pct.

Jens Kehlet Nørskov var glad og beæret over at have vundet prisen:
- Prisen betyder, at vi har midler til at kunne udvikle vores forskningsområde yderligere. Processen fra idé til handling er blevet hurtigere, og det kan have stor betydning for forskningens fremtid. Samtidig ser jeg prisoverrækkelsen i dag som en af de største anerkendelser inden for dansk forskning, siger Jens Kehlet Nørskov.

Om prisen
Grundfosprisen er indstiftet af Poul Due Jensen’s Fond i 2001 med det formål at stimulere, anerkende og støtte national og international forskning i banebrydende, samfundsgavnlige og fremsynede løsninger inden for teknik og naturvidenskab.

Bedømmelseskomitéen består af:
Prorektor Nina Smith, Aarhus Universitet
Professor Preben Terndrup Pedersen, Danmarks Tekniske Universitet
Tidl. rektor for Aalborg Universitet, Sven Caspersen
Lars Kolind, Bestyrelsesformand for Poul Due Jensens Fond
Niels Due Jensen, Bestyrelsesformand for Grundfos-koncernen.

Tidligere modtagere af prisen er:
2002:Professor, dr. techn. Ole Sigmund, DTU
2003:Professor Svend Erik Hougaard Jensen, forskningschef Nikolaj Malchow-Møller, professor Jan Rose Skaksen, professor Anders Sørensen og professor Ulrich Kaiser (de fem delte prisen for en samfundsvidenskabelig prisopgave)
2004: Professor Frede Blåbjerg, Aalborg Universitet.
2006: Dr. scient. Flemming Besenbacher, leder af iNANO-centret, Aarhus Universitet.

Om Jens Kehlet Nørskov
Professor Jens Kehlet Nørskov er uddannet ved Aarhus Universitet, hvor han også erhvervede ph.d. graden i teoretisk fysik i 1979. Efter et forskningsophold i USA og blandt andet en ansættelse på Haldor Topsøe A/S blev han i 1987 ansat som forskningsprofessor på DTU, hvor han siden 1992 har virket som professor i teoretisk fysik. I dag er han leder af NanoDTU, som er landets største Nano-initiativ med mere end 200 videnskabelige medlemmer, samt medlem af en række af komitéer inden for Nano-forskningsområdet. Han har publiceret flere end 325 videnskabelige artikler i de mest anerkendte internationale tidsskrifter, og han er herigennem blevet citeret mere end 16.700 gange.