Grundfos globaliserer erhvervsuddannelser

06. september 2010

Grundfos globaliserer erhvervsuddannelser

Uddannelse i et internationalt miljø. Sådan siger Grundfos om sine erhvervsuddannelser, og med mulighed for udstationering mange steder i koncernen er det noget man holder ved.

Det har gennem en del år været muligt for Grundfos-lærlinge at tage en del af uddannelsen i et af koncernens udenlandske selskaber. De seneste seks år har England været en mulighed, mens man de seneste tre år har kunnet vælge at give sin uddannelse fx et kinesisk perspektiv.

Et internationalt miljø
”Det har hele tiden været et mål i vores uddannelsesplaner at tager man en uddannelse hos Grundfos, så tager man en uddannelse i et internationalt miljø. For nogle betyder det en mulighed for at tage et længere udlandsophold”, forklarer Finn Brøndum, der er leder af erhvervsuddannelsesafdelingen.

Han understreger i samme ombæring at en udstationering afhænger af flere forskellige faktorer:

”Først og fremmest skal der være lyst til det. Men der skal selvfølgelig også være en praktisk struktur på plads på udstationeringsstedet, ligesom der skal være et uddannelsesmæssigt udbytte i arbejdet under udstationeringen”, sammenfatter Finn Brøndum.

Lærlinge i udlandet
På nuværende tidspunkt er der danske lærlinge i England og Kina. Tidligere har produktionsselskaberne i Ungarn og Mexico også fungeret som vært for danske lærlinge, og fremover er det planen at Tyskland og USA også vil indgå som praktiksteder. Der arbejdes ligeledes i retning af at lærlinge fra andre lande i koncernen kan få lignende muligheder i deres uddannelser, fx med praktik i Danmark.