Grundfos hæver overliggeren med blueflux

01. december 2010

Grundfos hæver overliggeren med blueflux

Nye motor-produktlinjer sætter standarden for lavt elforbrug og sikrer, at Grundfos allerede nu lever op til fremtidens krav.

Navnet er Grundfos blueflux. Blue, fordi det er et indarbejdet begreb i markedet for teknologier med høj performance, og flux, fordi det refererer til et teknisk begreb anvendt i motorteknologi omkring magnetisering af rotor og stator.

Grundfos blueflux indføres som et nyt teknologi-label, der fortæller kunderne at med motorer og frekvensomformere, der er blueflux-mærkede anvender man udstyr, der er blandt det absolut bedste på markedet.

- Mærkningen er også garanti for, at motor og frekvensomformere, der måtte være underlagt direktiver og lovgivningskrav til virkningsgrader, er bedre end kravene, eller som et minimum lever op til dem. Både nu og i fremtiden, siger Henning Sandager, Group Senior Vice President, Grundfos Industry.

Kampagne skudt i gang
- Ved at vælge det korrekte produkt, optimeret til den enkelte applikation, og kombineret med at vælge Grundfos blueflux-teknologi, kan man sænke energiforbruget markant. Op mod 60 procent lavere energiforbrug.

Det fortæller Marketing Manager i Grundfos Industry, Gitte Kirkebye Søe, der i starten af november måned var med til at lancere kampagnen ”Meet the Energy Challenge NOW.

- Uden pumper havde vi ingen vand til kaffen, mælk til morgenmaden, varme i radiatoren eller en effektiv håndtering af vores spildevand. Pumper står for op mod 10 procent af verdens samlede el-forbrug. Pumper er alle vegne. Potentialet for at spare på energien er derfor enormt, siger hun.

Aktiv medspiller
Ifølge EU’s motordirektiv, der blev vedtaget i juni måned blandt andet efter aktiv involvering fra Grundfos’ side, skal energiforbruget i EU falde med 5 procent frem mod 2020 – tilsvarende det årlige elforbrug fra 83 millioner mennesker.

- Vi vil fortælle verden, at det er nødvendigt at sænke el-forbruget, og at vi samtidig har løsningen. Vi er den førende leverandør af energirigtige pumper, og vi har selv aktivt deltaget i processen med at stille større krav til industrien for mærkbart at mindske udledningen af CO2 , fortæller Henning Sandager.

Grundfos’ ”Meet the Energy Challenge NOW”-kampagne skal indledningsvist løbe i fem lande: Tyskland, Belgien, Holland, Finland og Schweiz. Flere lande følger efter i 2011.
Tre-fasede normmotorer, MGE-motorer og CUE-frekvensomformere med Grundfos blueflux-labels vil være fuldt udbygget ved udgangen af 2012.