Grundfos halvårsresultat: Fortsat stærk salgsvækst og strategisk fremdrift

31. august 2018

Mads Nipper

Grundfos fortsætter med at styrke sin globale markedsposition med stærk salgsvækst i alle nøglemarkeder.

  • Den organiske salgsvækst (lokal valuta) er på 9,5 procent mod 5,5 procent i første halvdel af 2017.
  • Nettoomsætningen når DKK 12,8 mia. mod DKK 12,2 mia. i første halvdel af 2017. Det er en forbedring på 5,1 procent.
  • Resultat før renter og skat (EBIT) udgør DKK 964 mio. mod DKK 1.085 mia. i tilsvarende periode i 2017.

Mens der er leveret høj organisk salgsvækst, er indtjeningen i første halvår faldet. Det skyldes pres på marginen drevet af stigende råvarepriser, valutaudsving og et fortsat højt kommercielt aktivitetsniveau for at vinde vækst og markedsandele.

Kina, USA, Storbritannien og Tyskland er blandt de vigtige markeder, der leverer solid vækst, men langt de fleste markeder udvikler sig positivt for Grundfos. En høj vækst i serviceforretningen bidrager også til den samlede præstation, hvilket er en vigtig del af koncernstrategien.

"Vi er begejstrede for vores stærke organiske salgsvækst, men vores EBIT for første halvår har været negativt påvirket af valutakursudsving og kraftigt stigende råvarepriser. Trods dette marginpres har vi valgt at holde fast i vores målrettede indsats for at vinde globale markedsandele. Og vi holder fortsat fuld damp på strategieksekveringen med investeringer i vores digitale transformation, serviceforretningen og en række andre vigtige initiativer" siger Mads Nipper.

"Jeg er også meget glad for at se, at vores vækst i salgsvolumen accelererer vores positive bidrag til den globale energieffektivisering og dermed adressering af SDG13 - FN’s bæredygtige verdensmål om klimaudfordringer”, konstaterer Mads Nipper.

 

Faktaark 2018