Grundfos indfører politik om social ansvarlighed

12. august 2002

Grundfos indfører politik om social ansvarlighed

"Virksomhedens forpligtelse over for det omgivende samfund rækker ud over, hvad der er fastlagt i love og skattebetaling". På denne måde formulerede grundlæggeren af Grundfos, Poul Due Jensen, meget tidligt en definition på virksomhedens sociale ansvar, som i lige så høj grad også retter sig indad i form af ansvarlighed overfor medarbejderne.

Med afsæt i koncernens Vision, Mission og Værdigrundlag har Grundfos netop fastlagt en politik for hele koncernen angående socialt ansvar (Corporate Social Responsibility), som beskriver koncernens relation til medarbejdere, lokalsamfund, kunder, leverandører og andre interessenter eller stakeholders.

"I dag - og i allerhøjeste grad i fremtiden - er det et selvfølgeligt krav fra medarbejdere, kunder samt øvrige stakeholders, at vi som global virksomhed forholder os til vores sociale og etiske ansvar; at vi agerer som en ansvarlig "samfundsborger". Social ansvarlighed er en del af virksomhedens identitet og grundlæggende værdisæt. At vi således inkorporerer "Corporate Social Responsibility" som en del af vore forretningsstrategier vil fremover udgøre en konkurrenceparameter og være en af forudsætningerne for styrkelse af konkurrenceevnen", siger koncernchef Niels Due Jensen.

I den danske diskussion og forståelse af virksomhedernes sociale ansvarlighed har man traditionelt opfattet "social ansvarlighed" som dét at sikre et rummeligt arbejdsmarked. I den internationale kontekst dækker begrebet Corporate Social Responsibility imidlertid langt bredere og indeholder både sociale og etiske aspekter, som eksempelvis tilkendegivelse af en forpligtelse på FN’s Menneskerettighedsdeklaration og ILO-konventionerne med henblik på at sikre en etisk ansvarlig og troværdig adfærd.

"Grundfos må som global virksomhed fremover se sig selv i denne internationale CSR-forståelsesramme, hvilket Grundfos’ tilslutning til FN’s "The Global Compact Initiative" allerede vidner om. Det betyder dog ikke, at der skal gives køb på de stærke traditioner i Grundfos med hensyn til medvirken til et rummeligt arbejdsmarked. Tværtimod er det en styrke, at beskæftigelse af udsatte grupper fortsat - nu også globalt - vil være et "vartegn" for Grundfos," fastslår Niels Due Jensen.

Allerede i 1968 åbnede Grundfos det første værksted for beskæftigelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne og tog dermed fat på den opgave, der senere har fået betegnelsen "det rummelige arbejdsmarked".

Politikken for virksomhedens sociale ansvar er udarbejdet på baggrund af undersøgelser af allerede eksisterende initiativer i koncernens selskaber samt udviklingstendenser i det internationale marked bredt forstået. Konceptet Iægger sig op ad det første element i Grundfos’ slogan "Be responsible" samt koncernens værdigrundlag.