Grundfos indfører sprogpolitik

22. august 2002

Grundfos indfører sprogpolitik

På en sprogkonference i dag indfører Grundfos officielt en sprogpolitik. Konferencen, der bl.a. byder på indlæg af Søren Søgaard, journalist og foredragsholder, og David Lalley, indehaver af WordDesign, retter sig først og fremmest mod Grundfos' egne medarbejdere og tager udgangspunkt i spørgsmålet "hvorfor skal vi have en sprogpolitik?"

"Grundfos er kendt som producent af pumper af højeste kvalitet. Derfor er det også naturligt for virksomheden at de skriftlige materialer der sendes ud af huset, er af højeste kvalitet," siger Grundfos kommunikationsdirektør Sune Salling-Mortensen. "En fælles holdning til sprog skal være med til at sikre at opmærksomheden på den sproglige kvalitet er lige så høj som på alle andre kvalitetsparametre".

I "gamle dage" før pc'ens indtog var arbejdsgangen i en virksomhed anderledes end i dag. Alle afdelinger havde en sekretær som tog sig af det skriftlige arbejde, og som var garanten for at kvaliteten af det skriftlige arbejde var i orden. I dag har en stor del af medarbejderne adgang til en computer, men alle har ikke nødvendigvis den samme baggrund og samme kvalifikationer - og heller ikke den samme opfattelse af hvad 'høj sproglig kvalitet' er.

Det skal en fælles sprogpolitik kompensere for, og for at hjælpe politikken på vej er der på Grundfos oprettet en gruppe af sprogambassadører, det vil sige medarbejdere fordelt på alle dele af organisationen, hvis opgave det er at være den "lokale" repræsentant for den fælles holdning til sprog. Sprogambassadørerne vil arbejde for at udbrede holdningen til resten af organisationen.

Håndbogen "Med andre ord..." offentliggøres i dag på sprogkonferencen. Den fortæller "med andre ord" og med eksempler om hvad høj sproglig kvalitet er og tanken er, at den skal blive et praktisk redskab i det daglige arbejde både for "sprogambassadørerne" og for andre Grundfos-medarbejdere der arbejder med skriftlig formidling.

"Der skal være overensstemmelse mellem vore interessenters oplevelse af Grundfos som en kvalitetsbevidst virksomhed både på det tekniske, innovative, personlige, visuelle OG sproglige felt. Det vil vi sikre gennem indførelse af en sprogpolitik", siger Sune Salling-Mortensen.