Grundfos indvier kontor på Århus Universitet

13. september 2007

Den 18. september bliver et Grundfos-kontor officielt indviet på Kemisk Institut, Århus Universitet. I kontoret er der i alt 4 arbejdspladser, hvoraf to er beregnet for Grundfos-finansierede forskere, mens de to øvrige skal bruges efter behov.

"I de senere år har Grundfos kraftigt intensiveret samarbejdet med Århus Universitet. Vi har ikke blot et tæt samarbejde med Kemisk Institut, men også med iNANO-centeret og Fysisk Institut. Vi bliver mødt af et fremragende fagligt miljø, og vi ser heldigvis på universitetet en stor og ægte glæde ved at samarbejde med industrien. Åben idé-udveksling sker bedst i uformelle rammer, og vi er glade for at Kemisk Institut velvilligt har stillet et kontor til rådighed. Det giver mulighed for at fremme idéudvekslingen når forskere fra Grundfos kan arbejde sammen med universitetsforskere når som helst det er formålstjenstligt. Vi forventer stor gensidig nytte af dette arrangement", siger forskningschef Poul Toft Frederiksen, Grundfos, og tilføjer: "Kontoret er en vigtig del af vores generelle indsats for samarbejde med universiteter og videncentre, nationalt og internationalt."

"For Kemisk Institut markerer indvielsen af Grundfos-kontoret et vigtigt skridt i etableringen af et vedvarende samarbejde med erhvervslivet. Input fra en stor virksomhed som Grundfos om f.eks. innovation og projektsamarbejde er særdelses vigtig for både instituttets forskning og undervisning" udtaler institutleder Jeppe Olsen.

Fakta:
Grundfos' udviklings- og forskningsdivision samarbejder med en lang række universiteter og højere læreanstalter i Danmark og internationalt, bl.a.

I Danmark:
Århus Universitet, DTU og Ålborg Universitet

I udlandet:
Zhejiang University, Hangzhou, China
Cochin University, India
Queensland University of Technology, Australia
Massachusetts Institute of Technology, USA
University of Glasgow, Great Britain
University of Ghent, Belgium
University of Maryland, Virginia, USA
University of Wisconsin-Madison, USA
University of Waterloo, Canada