In other words … Grundfos introducerer engelsk sproghåndbog

25. marts 2004

Grundfos, der har engelsk som internt koncernsprog, har udgivet en håndbog i engelsk, med titlen ”In other words …”, med det formål at højne kvaliteten af det engelske sprog imellem selskaberne i koncernen og til koncernens kunder og samarbejdsparter.

Håndbogen tager udgangspunkt i den holdning at ligesom Grundfos-navnet er forbundet med høj kvalitet og høje etiske værdier når det gælder pumper og pumpeproduktion, ja, så bør høj kvalitet og etiske værdier også være forbundet med det skriftlige materiale der sendes ud af huset til kunder og andre partnere. Således hedder det i Grundfos’ koncernpolitik for kommunikation at ”Høj kvalitet er det eneste acceptable niveau når det gælder sprog og kommunikation.”

Håndbogen siger videre at Grundfos har brug for et fælles koncernsprog, og det sprog er britisk engelsk. Baggrunden for at vælge britisk engelsk er at i mange af de lande hvor der er Grundfos-selskaber, bliver der i skolen undervist i britisk engelsk.

At engelsk er koncernsprog i Grundfos, betyder imidlertid ikke at der skal tales og skrives engelsk i alle situationer i koncernen. Tværtimod lægger Grundfos stor vægt på at være tæt på kunderne og deres kultur og sprog, og derfor tales og skrives der naturligvis på det lokale sprog i de respektive lande. Budskabet i håndbogen, høj kvalitet i sproget, gælder da heller ikke kun for engelsk, men for alle sprog.

Håndbogen er blevet til i et samarbejde mellem en række sprogkyndige medarbejdere i Grundfos’ danske, engelske, tyske og amerikanske selskaber. Koncernledelsen har fulgt arbejdet og står bag bogens budskab. Således skriver koncernchef Jens Jørgen Madsen i håndbogens forord at ”der er ingen tvivl om at hvis vi kan forbedre kvaliteten af vores kommunikation, kan vi ikke blot spare tid og penge, men også – hvad der er endnu vigtigere – forbedre Grundfos’ image på markedet.”

”In other Words …” havde forlancering på et nyligt afholdt møde mellem Grundfos-koncernens administrerende direktører, der bragte håndbogen med sig til deres respektive lande. Den bliver introduceret for koncernens medarbejdere i Danmark på en intern konference fredag den 26. marts. Håndbogen er først og fremmest møntet på alle Grundfos-medarbejdere der jævnligt skriver på tværs af koncernens selskaber, men alle med interesse for sprog og høj sproglig kvalitet kan have glæde af ”In other Words …”

I 2002 introducerede Grundfos en dansk sproghåndbog til Grundfos’ danske selskaber og deres i alt 4.700 medarbejdere.