Grundfos investerer massivt i uddannelse af medarbejderne. Åbner akademi til 80 mio. kr.

26. oktober 2001

Grundfos investerer massivt i uddannelse af medarbejderne. Åbner akademi til 80 mio. kr.

Pumpekoncernen Grundfos åbnede i dag officielt sit nye trænings- og uddannelsescenter ved koncernhovedkvarteret i Bjerringbro.

Med etableringen af The Poul Due Jensen Academy – opkaldt efter Grundfos' stifter – får koncernens store investeringer i produktudvikling, i salg og i branding en helhjertet opbakning i form af investering i uddannelse. Akademiet repræsenterer en investering på godt 80 mio. kr., og skal være rammen om efteruddannelse af koncernens 11.000 medarbejdere fordelt på 58 selskaber i 43 lande.

I den formelle indvielsestale omtalte adm. direktør Hans Skov Christensen, Dansk Industri, viden som tidens vigtigste råstof.

"Det er altafgørende at kunne tilegne sig ny viden og hele tiden at forbedre og udvikle de produkter og ydelser, som markedet efterspørger," sagde han.

Den historisk lave tilgang af unge til arbejdsmarkedet i disse år gør det ifølge Hans Skov Christensen umuligt for virksomhederne alene at rekruttere sig til ny viden og kompetence.

"De medarbejdere, der er på arbejdsmarkedet i dag, vil udgøre hovedparten af den danske arbejdsstyrke de næste 20 år. Derfor er det væsentligt, at der – som Grundfos har gjort – sættes fokus på kompetenceudvikling og efteruddannelse af de medarbejdere, vi har i dag. Med The Poul Due Jensen Academy vil Grundfos sætte handling bag visionen om at være en videns- og værdibaseret virksomhed," sagde Hans Skov Christensen og fortsatte:

Etableringen af The Poul Due Jensen Academy er et vigtigt skridt på vejen frem til at koble arbejde og læring tættere sammen og øge udbuddet af relevante, "skræddersyede" efteruddannelser. Grundfos viser således på fornemste vis, hvordan en virksomhed kan imødegå fremtidens udfordringer. Det er et signal til kunderne om, at Grundfos mener det, når I siger, at medarbejderne er jeres vigtigste ressource."

Koncernchef Niels Due Jensens tale var præget af optimisme på trods af den usikkerhed, der hersker – ikke mindst efter 11. september.

"Det, vi er samlet om her på Grundfos i dag, er udtryk for, at vi ikke blot tror på fremtiden, men også på en bedre fremtid for os – som virksomhed og medarbejdere – og for vore kunder og verden omkring os. For selv om ingen kender fremtiden, så ved vi, at den succes, vi ønsker for Grundfos, udspringer af de forberedelser og det arbejde, vi gør i dag," sagde Niels Due Jensen og fortsatte:

"Think ahead" siger vi i Grundfos' nye slogan – Be, Think, Innovate – og her står vi så i dag i en ideel ramme for det at tænke fremad og tænke nyt. At være forandringsvillig, forandringsparat og innovativ bliver efter min mening en afgørende forudsætning for at møde fremtidens udfordringer og styrke den position, vi ønsker for Grundfos som pumpebranchens førende virksomhed.