Grundfos’ involvering i FN’s Oil for Food-program for Irak

18. august 2005

Et af Grundfos-koncernens salgsselskaber har modtaget et standardbrev fra FN’s uafhængige undersøgelseskommission vedrørende organisationens Oil for Food Programme for Irak (1996-2003). I brevet udbeder FN sig information om, hvorvidt Grundfos er vidende om betaling af returkommission til irakiske myndigheder. Informationerne vil indgå i undersøgelseskommissionens rapport, der ventes offentliggjort i efteråret.

Det er på den baggrund vigtigt for os at præcisere følgende omkring Grundfos’ involvering i Oil for Food-programmet.

Tidsforløb:

1996-2003: Grundfos-koncernen leverer under det humanitære Oil for Food-program drikkevandspumper til Irak. Alle ordrer og efterfølgende fakturaer går gennem FN’s sanktionskomité i New York, hvor de granskes og godkendes.

Maj 2004
: Koncernledelsen beslutter at foretage en intern kontrol af alle koncernens transaktioner under Oil for Food-programmet.

Juni 2004: Koncernledelsen må med beklagelse konstatere, at der er uregelmæssigheder i forbindelse med to gennemførte ordrer. De to ordrer er indgået i perioden 2001-2002. Det konstateres derudover, at der har været gjort forberedelser til en tilsvarende transaktion i en handel, der blandt andet grundet krigsudbruddet ikke blev til noget. To medarbejderes ansættelse bringes til ophør, idet det er dokumenteret, at de pågældende salgsmedarbejdere har accepteret at betale returkommission til de irakiske myndigheder.

Juni 2004: Grundfos underretter omgående Udenrigsministeriet og FN om resultatet af den interne undersøgelse. Samtidig tilbyder Grundfos at stille alt materiale vedrørende alle koncernens ordrer under Oil for Food til rådighed for FN’s uafhængige undersøgelseskommission.

September 2004
: Medlemmer af FN’s uafhængige undersøgelseskommission besøger på Grundfos’ initiativ hovedsædet i Bjerringbro, hvor alle relevante papirer lægges frem og overdrages til kommissionen.

August 2005: Et af koncernens salgsselskaber modtager det tidligere omtalte brev uanset, at FN som nævnt allerede i 2004 fik fuld orientering om de to ordrer. Grundfos gør undersøgelseskommissionen opmærksom på dette og meddeler, at man intet yderligere har at tilføje

Udtalelse fra Grundfos-koncernens ledelse:

”Grundfos ser med den største alvor på denne sag, men selv i de bedste firmaer sker der trods regler og kontrolsystemer ind imellem fejl. Vi beklager dybt, at to medarbejdere har medvirket til bestikkelse i forbindelse med Grundfos’ salg af pumper under Oil for Food-programmet, og vi har gjort alt for åbent at samarbejde med FN i New York for at få sagen opklaret og afsluttet på tilfredsstillende vis. Grundfos har ikke yderligere kommentarer til sagen, før vi modtager en konklusion fra FN’s undersøgelseskommission,” siger koncernchef Jens Jørgen Madsen.