Grundfos Kandidatpris til topologi-specialist

30. oktober 2008

Grundfos Kandidatpris til topologi-specialist

Grundfos Kandidatpris blev i dag overrakt til udviklingsingeniør Brian Boe Christensen.

Variabel hastighed i pumper er en stor fordel, fordi det sparer energi at begrænse en pumpes ydelse til det der er nødvendigt. Men den variable hastighed har til gengæld den ulempe at den kan medføre vibration og støj fra pumpen.

Det er især i store pumper at den risiko er høj. Problemet opstår når der optræder strukturelle resonanser i det hastighedsinterval som pumpen opererer i. For at opnå en optimal pumpedrift gælder det derfor om at flytte pumpens resonsanser længst muligt væk fra de omdrejningstal pumpen skal køre med. Til det formål kan man bruge en avanceret computerbaseret metode kaldet topologi-optimering.

Brian Boe Christensen har forsket i vibrationer og topologi-optimering sammen med Grundfos gennem de seneste halvandet år. Først i et projekt på 8. semester, senere i et praktikophold på 9. semester og sluttelig i sit afgangsprojekt på 10. semester.

Hans arbejde har haft så stor tyngde og givet Grundfos så mange værdifulde resultater at det indbragte ham Grundfos Kandidatpris på 10.000 kr., der en gang om året uddeles til en studerende der på eksemplarisk vis har udført en praktikperiode eller eksamensprojekt på Grundfos.

I bedømmelsen hedder det bl.a. at Brian har vist et ”enestående drive, en stor viljestyrke og en målrettet arbejdsomhed” i sit arbejde, der har haft et særdeles højt indhold af faglig viden og dybde. I kraft af den erhvervsmæssige ballast han har oparbejdet gennem sine kontakter i Grundfos, har han formået at inddrage praktiske problemstillinger i sine valg af løsninger.

Censor ved Brians afsluttende eksamen var i øvrigt professor Ole Sigmund, DTU, der var den første modtager af Grundfos-prisen på 1 mio. kr. Brian sluttede med et flot 12-tal på Aalborg Universitet, Institut for Maskinteknik.

Grundfos’ kandidatpris udloddes blandt ingeniørstuderende og merkantile studerende der har været i praktik eller har skrevet afgangsprojekt hos Grundfos inden for det seneste år op til prisuddelingen.

Priskomitéen består af fabrikschef Torben Buch Rasmussen, afdelingsleder i konstruktion Morten Holst Bøgh, PT-afdelingsleder Kurt Vendelbo og seniormarketinganalytiker Frank Baake.