Grundfos Kandidatpris 2004 til to Odense-ingeniører

23. september 2004

Grundfos Kandidatpris 2004 til to Odense-ingeniører

To diplomingeniører fra Odense Teknikum har i dag, torsdag den 23. september, modtaget 10.000 kr. til deling og en skulptur af glaskunstneren Trine Drivsholm.

Morten Ødum Halse og Mikkel Kjærgaard Præst modtager Grundfos Kandidatpris 2004 for deres afgangsprojekt, som Grundfos finder så værdifuldt og relevant at man har planer om at søge patent på nogle af de principper de to ingeniører har fundet frem til.

I deres projekt med titlen ”Hydroakustiske målinger af kavitation i flertrinscentrifugalpumper” har de fundet frem til en metode hvormed man tidligere end det hidtil har været muligt, kan opdage kavitation i centrifugalpumper ved hjælp af Grundfos Direct Sensors. Kavitation er populært sagt luftbobler i vandet, der har betydning for pumpens energiudnyttelse. Jo tidligere man kan opdage kavitation, jo bedre kan pumpen udnytte den energi den bliver tilført i form af strøm, og minimere de skader der kan ske på pumpen i forbindelse med kavitation.

Skønt de to ingeniører har en it-baggrund med speciale inden for dataopsamling, har de gennem projektet vist at de også forstår hvordan en pumpe fungerer, og deres arbejde har stor anvendelighed for Grundfos, hvilket understreges af planen om at søge patent. De miljømæssige potentialer som projektet åbner mulighed for, hænger godt sammen med Grundfos’ ansvarlighed over for miljøet.

Priskomitéen består af økonomidirektør Torben Ømark, teknologichef Jacob Dirks, afdelingsleder Kurt Vendelbo, seniormarketinganalytiker Jørn Kjærgaard og chefingeniør Pierre Vadstrup, alle Grundfos. Komitéen har i bedømmelsen netop lagt stor vægt på projektets anvendelighed og målrettethed.

I forbindelse med prisoverrækkelsen gav direktør Lars Kolind et indlæg, hvori han bl.a. talte om erhvervslivets rolle i samarbejdet med de højere læreanstalter. Et af erhvervslivets vigtigste bidrag til dette samarbejde er at tilbyde eksamensprojekter til studerende og dermed fremelske flere kandidater på det tekniske og naturvidenskabelige område.

Grundfos’ kandidatpris udloddes blandt ingeniørstuderende og merkantile studerende der har været i praktik eller har skrevet afgangsprojekt hos Grundfos inden for det seneste år op til prisuddelingen.