Grundfos Kandidatpris 2010 går til opskrift på vellykket indførelse af CSR

28. oktober 2010

Grundfos Kandidatpris 2010 går til opskrift på vellykket indførelse af CSR

Hvordan kan store globale virksomheder integrere CSR (Corporate Social Responsibility) i deres forretning og samtidig tjene penge og styrke konkurrenceevnen?

Det spørgsmål har to Sisser, nemlig cand. ling. merc. Sisse Norman og cand. ling. merc. Sisse Roland Hansen, forsøgt at finde en løsning på. De to har gennem empirisk forskning fundet frem til at Grundfos står over for store udfordringer i forsøget på at skabe en fælles forståelse for CSR i hele koncernen. Det vil være en fordel at vælge en ”glokal” løsning, dvs. at tænke globalt, og handle lokalt. Fire elementer kan bane vejen for succes: fælles referencerammer, anerkendelse af forskellige CSR-identiteter, strukturering af CSR-identiteten og identificering og integrering af eksisterende elementer i identiteten.

Deres forslag med titlen ”Changing towards strategic corporate social responsibility in a global corporation: The case of Grundfos” er blevet belønnet med Grundfos Kandidatpris 2010, der består af et kontant beløb på 10.000 kr. til deling samt et glasfad og en buket blomster. I begrundelsen for tildelingen hedder det:

”Årets vinderprojekt, der behandler et af tidens vigtige spørgsmål inden for CSR, demonstrerer nytænkning og en meget stor evne til at arbejde selvstændigt og være kritisk inden for de rammer som Grundfos bevæger sig i når det handler om CSR. Det betyder at projektet har en særdeles stor anvendelighed for Grundfos, idet de fremkomne anbefalinger kan implementeres umiddelbart.”

Grundfos Kandidatpris gives til et projekt der er nyskabende og anvendelig og har videnskabelig tyngde. I vurderingen af ansøgninger tages der også højde for fremstillings- og formidlingsevnen. Prisen gives til hhv. et ingeniørprojekt og et projekt inden for andre områder udarbejdet i samarbejde med Grundfos. Studerende der inden for det seneste år inden prisuddelingen i oktober har skrevet projekt eller været i praktik på Grundfos, kan ansøge om at vinde prisen.

I 2010 kom ingen ingeniørprojekter i betragtning til Grundfos Kandidatpris.

Priskomitéen består af teknologichef Torben Buch Rasmussen, PT-afdelingsleder Kurt Vendelbo, seniormarketinganalytiker Frank Baake og senioroversætter Henrik Andersen.