Grundfos køber endnu en virksomhed i USA

11. december 2008

Grundfos køber endnu en virksomhed i USA

Den danske pumpeproducent, Grundfos, køber endnu en virksomhed i USA. Den Chicago baserede pumpevirksomhed Yeomans Chicago Corporation (YCC), som er specialiseret inden for spildevandspumper, bliver nu en del af Grundfos koncernen.

De seneste år har Grundfos målrettet investeret på verdens største pumpemarked, USA. I 2006 købte man sig ind PACO i Texas, i 2007 Peerless i Indianapolis, og nu Yeoman i Chicago. Akkvisitionerne er led i Grundfos planerne om at øge væksten på hele det nordamerikanske marked. For fem år siden udarbejdede Grundfos en ambitiøs plan for at konsolidere og vokse sig stærk på det nordamerikanske pumpemarked. Hertil kom et ønske om at erhverve sig stærke kompetencer hos eksisterende amerikanske pumpevirksomheder.

”Ganske vist er verdensøkonomien lige nu ramt af finans-krisen, og vi vil sikkert også blive berørt. Men vores USA-satsning er nøje overvejet og en del af vores langsigtede forretningsstrategi”, udtaler Grundfos’ koncernchef Carsten Bjerg og tilføjer, at USA står overfor store investeringer i sit forældede kloaknet og spildevandssystemer.
”Det kan medvirke til øget vækst inden for miljøløsninger, og her kan vi byde ind med vores komplette produktprogram”, konstaterer Carsten Bjerg.

Pumpemarkedet i Nordamerika anslås til at være på omkring 6 mia. dollars, hvoraf alene 2 mia. dollars vurderes til at være inden for spildevandssektoren, og det forventes at vokse med behovet for store investeringer. Det vurderes, at der her vil ske en vækst på mindst fem procent årligt. ”Med akkvisitionen får Grundfos adgang til det attraktive spilde-vandsmarked, hvor vi ser store vækstmuligheder i løbet af de nærmeste år. I kombination med Grundfos’ eget udviklede, brede og innovative spildevandsprogram vil opkøbet af Yeomans gøre Grundfos til en slagkraftig spiller på alle vitale markedsområder. Derfor er vi glade for, at Yeomans nu bliver en del af Grundfos familien”, siger koncerndirektør Søren Ø. Sørensen, som har ansvaret for koncernens salg og strategiske akkvisitioner.