Grundfos køber førende producent af doseringspumper

04. januar 2005

Grundfos køber førende producent af doseringspumper

For at styrke sin position yderligere på markedet for doseringspumper overtager den danske pumpekoncern Grundfos den veletablerede og anerkendte tyske doseringspumpe-koncern Alldos per 1. januar 2005.

Inden for doseringsområdet producerer både Grundfos og Alldos motordrevne pumper primært til dosering af kemikalier til vandbehandling. Grundfos har kun beskæftiget sig med dette forretningsområde i 4 år, alligevel har koncernen med introduktionen af sit Digital Dosing koncept formået at udvikle nogle af de mest avancerede doseringspumper på markedet. Købet af Alldos giver Grundfos en god base for yderligere vækst på området gennem et bredere produktprogram med pumper, der inkluderer sensorer, kontrolsystemer og desinficeringsteknologi. Derudover får koncernen øget applikationsviden og adgang til Alldos’ veletablerede salgsnetværk.

Koncernchef Jens Jørgen Madsen, Grundfos, siger i forbindelse med købet: ” Dette tilkøb er en konsekvens af Grundfos' mere aktive tilkøbsstrategi, hvor vi systematisk screener pumpemarkedet for relevante tilkøbsmuligheder, som har et godt match til vore strategier. Det har været afgørende for os, at Alldos har doseringspumper som deres kerneforretning og derfor har stort know how inden for dette markedssegment. Det har også været vigtigt for os, at Alldos er en veldrevet virksomhed, et stærkt brand, og ikke mindst at de prioriterer produktudviklingen højt. Det er alt sammen i god tråd med den måde, vi selv driver virksomhed på, og jeg ser store synergimuligheder i dette tilkøb.”

Alldos har 36 års erfaring på doseringsområdet, en relativt stor udviklingsafdeling og har desuden et veletableret samarbejde med ingeniørhøjskolen i Karlsruhe omkring udviklingsarbejdet. Ud over produktudvikling er applikationsviden et væsentligt konkurrenceparameter. På den baggrund vælger Grundfos-koncernen at samle sine hovedaktiviteter omkring doseringspumper i det nytilkøbte selskab.

”Ud over vandbehandlingssektoren udgør pumper til dosering af væsker inden for andre industriområder et væsentligt marked. Pumper til fødevareindustrien har vi først for nylig bevæget os ind i med købet af en anden tysk pumpevirksomhed, Hilge, sidste år og vi forventer naturligvis også på sigt at kunne skabe en række synergier mellem disse to områder,” siger koncerndirektør Søren Ø. Sørensen, Grundfos.

Foruden doseringspumper og –systemer udvikler og producerer Alldos også sensorer og kontrolsystemer til anvendelse i forbindelse med doseringspumper. Herom siger Søren Ø. Sørensen: ”Sensorer og kontrolsystemer er et nyt og overordentligt spændende område for os, som rummer et stort potentiale, da de indgår som en naturlig del af langt de fleste doseringsinstallationer.

Den hidtidige ejer af Alldos, Dipl. Ing. Wolfgang Eichler, trækker sig i forbindelse med Grundfos’ overtagelse tilbage fra sin post som formand for bestyrelsen. I hans sted indtræder Søren Ø. Sørensen.

I forbindelse med salget udtaler Hr. Eichler: ”Det har været afgørende for mig at finde en køber, der har global gennemslagskraft, stort fokus på udvikling af basisteknologier og et stærkt værdisæt. I den henseende er jeg sikker på, at Grundfos er den bedst tænkelige køber. At Alldos desuden bliver kompetencecenter for Grundfos Dosing, er naturligvis en stor glæde. Det betyder, at den viden mine dygtige medarbejdere har opbygget gennem mange år, overleveres bedst muligt til de nye ejere og dermed skaber basis for fortsat fremtidig vækst.”

Søren Ø. Sørensen tilføjer: ”Med dette tilkøb ønsker vi at skabe et kompetencecenter for doseringspumper baseret i Alldos.
Købet giver os en endnu stærkere platform for udvikling, og samtidig øger vi mulighederne for synergi imellem vores doseringspumper og en lang række af vores andre pumpeprodukter.” Det er første gang, at Grundfos placerer et større produktudviklingscenter uden for Danmark.

Alldos’ ledelse fortsætter uændret, med Ewald P. Diesslin som adm. direktør (CEO) og Daniel Brändlin som stedfortræder og økonomidirektør (CFO). For at Grundfos’ kompetence på doseringsområdet integreres effektivt og hurtigt hos Alldos, indtræder Grundfos-koncernens direktør for doseringsområdet, Jes Munk Hansen, i Alldos’ direktion. Jes Munk Hansen vil fortsat være overordnet ansvarlig for Grundfos-koncernens samlede doseringsaktiviteter. Med dette tiltag sikres Grundfos-koncernen optimal udnyttelse af de store muligheder for synergi som dette køb rummer. Særligt inden for salg og markedsføring kan Alldos drage stor nytte af Grundfos’ høje kompetenceniveau.

Alldos-koncernen har en årlig omsætning på ca. 40 mio. Euro og er dermed en af Grundfos-koncernens største tilkøb. Grundfos har store forventninger til dette relativt nye forretningsområde, og det forventes at koncernens samlede omsætning inden for forretningsområdet Dosing vil vokse kraftigt i de kommende år og dermed nå 100 mio. Euro. Alldos har i alt 280 medarbejdere, hvoraf de fleste er beskæftiget i Pfinztal nær Karlsruhe i Tyskland. Virksomheden har administrativt hovedkvarter i Schweiz og desuden medarbejdere fordelt i 12 lande både i og uden for Europa.

Grundfos har en årlig omsætning mere end 1,5 mia. Euro og 12.500 medarbejdere. Koncernen har produktionsselskaber i 12 lande og salgsselskaber i 40 lande verden over og leverer pumper til en bred vifte af formål som f.eks. byggesektoren, industri, vandforsyning, dosering og spildevand, ligesom man også producerer motorer og elektronik. I Tyskland har koncernen i forvejen en lang række aktiviteter og en samlet omsætning på ca. 300 mio. Euro.