Grundfos-koncernens resultat for 2001

23. april 2002

Grundfos-koncernens resultat for 2001

Væksten i Grundfos-koncernens omsætning nåede i 2001 op på 7,3 procent – fra 9,522 mia. kroner i år 2000 til 10,214 mia. kroner.

”Det er koncernledelsens og –bestyrelsens vurdering, at en vækst på 7,3 procent er klart tilfredsstillende under de givne omstændigheder, og at Grundfos-koncernen igen i 2001 har vundet markedsandele i forhold til betydende konkurrenter. Specielt kan fremhæves en kraftig fremgang i salget på flere nye markeder som Kina, Rusland, Indien og Brasilien,” siger koncernchef Niels Due Jensen.

Selv om koncernledelsen midt på året måtte konstatere, at væksten i omsætningen var stærkt aftagende, blev det besluttet at fastholde aktivitets- og ambitions-niveauet for koncernens strategiske og langsigtede projekter. Det gælder de vigtigste produktudviklings-projekter og satsningerne på at etablere Grundfos i nye geografiske områder. Og det gælder det ambitiøse branding-projekt, eBusiness-projekterne og endelig det nyetablerede Poul Due Jensen Academy. Disse projekter vurderes som afgørende vigtige på langt sigt, og derfor må det accepteres, at de i et vanskeligt år som 2001 kortsigtet forringer indtjeningsniveauet.

Specielt vurderet på den baggrund er koncernledelsen tilfreds med et resultat før skat på 618 mio. kroner – svarende til 6,1 procent af omsætningen. Selv om det er en tilbagegang fra 7,8 procent af omsætningen i år 2000 – og dermed et skridt i den forkerte retning - fastholdes koncernens langsigtede mål for indtjeningen på 10 procent før skat.

”Grundfos fastholder også sit mål for omsætningen – at øge salget med gennemsnitligt 10 procent om året. Målet fastholdes for dels at skabe grundlag for den nødvendige finansiering af store investeringer i udvikling af trendsættende produkter og avanceret produktion, dels for at sikre en endnu mere intensiv indtrængen på nye markeder,” fastslår Niels Due Jensen.

Koncernledelsens forventninger til 2002 er dog moderate. Væksten i omsætningen vil være på niveau med væksten i 2001, og igen i år 2002 forventes det, at en væsentlig del af koncernens samlede omsætningsvækst vil komme fra nye markeder som Rusland, Kina, Østeuropa, Indien og Brasilien. Stor usikkerhed om den generelle økonomiske udvikling på Grundfos’ hovedmarkeder gør, at koncernledelsen fortsat vil fokusere på effektivisering og stram styring af omkostningerne.

Grundfos tilslutter sig nu Forenede Nationers ”Global Compact Initiative” og dets ni kriterier om overholdelse af menneskerettigheder. Det sker i naturlig konsekvens af Grundfos-koncernens værdisæt og de deraf følgende vedvarende bestræbelser på at styrke en bæredygtig udvikling – miljømæssigt, socialt og økonomisk.