Grundfos leverer tilfredsstillende resultat trods finanskrisen

25. marts 2010

Nettogælden i Grundfos er stærkt reduceret, overskuddet er stort set fastholdt og sigtet er rettet mod fremtidig bæredygtig vækst hos pumpekoncernen, der vil udvikle endnu flere klimavenlige produkter. Det fremgår af Grundfos’ netop offentliggjorte årsrapport for 2009

Det ville ikke være rimeligt at betegne 2009 som et stort år for pumpekoncernen Grundfos. Derimod blev 2009 et skelsættende og frem for alt et økonomisk tilfredsstillende år, den globale finanskrise taget i betragtning. Det er nogle af de ord, som pumpeproducenten med hovedsæde i Bjerringbro og 16.000 ansatte i 45 lande selv sætter på sin årsrapport for 2009. Rapporten, som offentliggøres i dag, viser, at spådommen fra sidste års regnskabsaflæggelse om en ti procents omsætningsnedgang beklageligvis gik i opfyldelse. Omsætningen er for 2009 på DKK 17,1 mia. mod DKK 19,0 mia. året før. Alligevel lykkedes det Grundfos at fastholde en, efter forholdene, pæn indtjening. Helt nøjagtigt 873 mio. kr. svarende til 5,1 procent af omsætningen.

I løbet af 2009 er det lykkedes at reducere den rentebærende nettogæld med 2,1 mia. kr., så den ved årets udløb blot udgjorde 62 mio. kr. Dette er bl.a. opnået ved at nedbringe lagerbeholdningen betragteligt.

”Vi havde set det komme, og vi nåede at tage de nødvendige forholdsregler. Derfor klarede vi skærene og kom i mål med et fornuftigt resultat, som vi er tilfredse med. Specielt er vi glade for vores robuste soliditet, der sikrer os handlefrihed til at tage fremtidens udfordringer op. Vi er kommet godt fra start i de første måneder af 2010, og vi er kommet styrket ud af krisen,” siger koncernchef Carsten Bjerg, der om forventningerne til 2010 fortsætter:
”2010 vil ikke blive året, hvor konsekvenserne af den finansielle krise forsvinder. Men vi ser nu tegn på, at det værste er overstået. Det kommende år bliver ikke et år med massiv vækst, men vi forventer dog en svag vækst i både omsætning og indtjening,” siger Carsten Bjerg.

På vej mod ny bæredygtig vækst
Carsten Bjerg påpeger den store udfordring, det har været og fortsat er for koncernen på en gang at indstille sig på et ganske andet og lavere tempo hos virksomhedens kunder og samtidig kigge fremad mod ny vækst. Vel at mærke bæredygtig vækst. Bedst gik det for Grundfos på sine veletablerede markeder, herunder især pumper til Building Services i bl.a. Tyskland, Frankrig, Italien og Storbritannien. På samme måde blev der holdt godt fast i det asiatiske marked med fornuftige vækstrater i bl.a. Kina, som koncernen betragter som sit andet hjemmemarked. Afmatningen ramte primært koncernen på markeder, hvor Grundfos er relativt nyetableret og i de hårdt ramte maskinproducerende lande som Japan og Taiwan.

Krisen betød desværre i 2009 en nødvendig reduktion af medarbejderstaben på lidt mere end 2.000, heraf ca. 600 i de danske selskaber.

Grundfos’ værdier viser vej
Grundfos-ledelsen understreger betydningen af at fastholde det mangeårige værdigrundlag på trods af den økonomiske krise verden over.
”Netop i tider som nu vil vores værdier vise vej ud af krisen. Vi sætter stadig bæredygtigheden forrest i vores måde at tænke og drive virksomhed på. Vores fælles fremtid er for os at se mere energibesparende adfærd, nye energiformer og bæredygtig produktion,” fastslår koncernchef Carsten Bjerg. Han beklager samtidig, at der ikke kom den store forpligtende aftale ud af FN’s klimatopmøde, Cop15, i København.

Innovationen er fortsat i højsædet hos Grundfos. Det betyder bl.a., at en stadig større del af pumpeprogrammet i fremtiden udstyres med elektronik, der ikke kun sparer energi ved at regulere pumpens ydelse efter det aktuelle behov. Den skal også sætte brugeren i stand til at kommunikere med pumpen. Samtidig åbner elektronikken muligheden for at forsyne pumpen med energi fra solceller.

”Men alle vores nye forsknings- og udviklingsprojekter vil i 2010 være knyttet til produkter og serviceydelser, der bidrager til at gøre verden mere bæredygtig,” understreger Carsten Bjerg.