Grundfos løser spildevandsproblem for Herlev Hospital

16. august 2016

Grundfos løser spildevandsproblem for Herlev Hospital

Ny rapport dokumenterer, at et renseanlæg, udviklet af Grundfos, fungerer så godt i praksis, at alle kritiske stoffer kan fjernes effektivt fra Herlev Hospitals spildevand.

Med hjælp fra et Grundfos BioBooster-renseanlæg viser Herlev Hospital som det første herhjemme, at det i praksis er muligt at rense spildevand effektivt, inden det forlader hospitalets område. Efter næsten to års test dokumenterer en rapport fra DHI, at alle kritiske stoffer kan fjernes fra spildevandet, så de ikke skader vand, planter, dyr og mennesker i det omgivende miljø – ovenikøbet til en pris, der er lavere end den, hospitalet ellers skulle betale.
- Hospitalets renseanlæg er i stand til at rense spildevandet så effektivt for bakterier, lægemidler og hormonforstyrrende stoffer, at risikoen for vandmiljø, dyr og mennesker forsvinder, forklarer chefplanlægger Ulf Nielsen, DHI, der har været projektleder på udarbejdelsen af rapporten.

Stopper skadelige stoffer
Det problem, som Herlev Hospital og Grundfos nu har løst, er, at medicinrester og resistente bakterier fra patienternes afføring og urin via spildevandet havner i vandmiljøet, fordi de ikke kan fjernes i kommunale renseanlæg, eller fordi kloakkerne løber over som følge af oversvømmelser efter kraftige regnfald.
- Miljøministeriet og kommunerne ønsker at fjerne de kritiske stoffer ved kilden – altså hospitalet – fordi de kommunale renseanlæg kun i begrænset omfang er i stand til at fjerne antibiotika, kræftmedicin, smertemedicin og en række andre lægemidler fra spildevandet. Konsekvenserne for vandmiljø, planter og dyr kan blandt andet være hormonforstyrrelser, der kan resultere i vækstproblemer og misdannelser hos fisk og dafnier, forklarer Ulf Nielsen.
Ifølge ham er der også en reel risiko for, at resistente bakterier kan inficere mennesker, der kommer i berøring med spildevand, som ikke er renset tilstrækkelig effektivt.
- Hvis eksempelvis mennesker, der bader på stranden, eller fiskere inficeres med resistente bakterier, kan det være svært at bekæmpe de infektioner, de får, med antibiotika, siger Ulf Nielsen.

Herlev-løsningen viser vejen
Rapporten fra DHI konkluderer ikke blot, at Herlev Hospital og Grundfos kan forvandle et problem til en ressource ved at rense spildevandet så grundigt, at det eksempelvis kan gøre nytte i hospitalets køleanlæg. Den dokumenterer også, at hospitalet samtidig kan spare penge, fordi den decentrale rensning koster mindre end rensning på det kommunale renseanlæg.

Segmentdirektør Jakob Søholm fra Grundfos BioBooster betragter resultaterne fra Herlev som et regulært gennembrud for decentral rensning af spildevand fra hospitaler.
- Landet over har kommunerne ventet på, at der blev fundet en løsning, som viser, hvordan og hvor godt hospitalernes spildevand kunne renses, så de kunne formulere præcise udledningskrav til hospitalerne. Nu er det dokumenteret, at løsningen findes, og dermed kan kommunerne stille krav, som det vil være praktisk muligt for alle at opfylde, siger Jakob Søholm.