Grundfos-medarbejdere viser rekord-stor interesse for miljøet

12. juni 2003

Små og store forslag til miljøforbedringer fra medarbejdere på alle niveauer er med til at sikre, at Grundfos-koncernen efter seks års systematisk miljøindsats fortsat kan dokumentere betydelige resultater.

Alene i 2002 kom medarbejderne med knap 6.500 forslag – det er 2.500 flere end året før.

Det rekordstore antal forbedringsforslag vidner ifølge koncernchef Jens Jørgen Madsen om, at medarbejderne i deres daglige arbejde er bevidste om vigtigheden af ansvarlig miljøstyring:

”Vores erfaring er, at det er de mange små forbedring, der tilsammen skaber store resultater. Det er derfor glædeligt at så mange medarbejdere er involveret og bidrager aktivt.”, siger Jens Jørgen Madsen.

Motivationen til at fortsætte jagten på nye miljøforbedringer henter medarbejderne dels fra de synlige resultater på miljøet, dels fra de besparelser, som miljøforbedringer giver. Samtidig gøres der en stor indsats for yderligere at styrke motivationen – der sættes nye ambitiøse mål og arrangeres kurser med fokus på den indflydelse, hver enkelt medarbejder har i sin dagligdag på, hvordan miljøet påvirkes.

Resultatet af miljøindsatsen i Grundfos-koncernen er, at såvel produkterne som fremstillingen af dem belaster miljøet mindre. Dertil kommer, at miljøforbedringerne fører til store økonomiske besparelser. Uden miljøtiltag ville Grundfos-koncernens udgifter til el, vand og varme f.eks. have været 22 mio. kroner højere i 2002, hvis forbruget i forhold til omsætningen havde været det samme som i 1997, da pumpekoncernens miljøindsats blev sat i system.

Indsatsen for et bedre arbejdsmiljø har ligeledes ført til positive resultater. Siden udgangen af år 2000 er der gjort en ekstra indsats for at forebygge arbejdsulykker, og det har medført, at ulykkesfrekvensen er reduceret med 33 procent på koncern-niveau til 20,14 ulykker pr. en million arbejdstimer. Det ulykkesbetingede fravær er i samme periode bragt ned med 20 procent til 2,26 fraværstimer pr. 1.000 arbejdstimer.

Koncernchef Jens Jørgen Madsen ser med tilfredshed på, at der er også er god økonomi i fortsatte miljøforbedringer, men understreger samtidig, at dette ikke er det afgørende incitament at finde nye miljøforbedringer.

” Vi vil fortsat have stort fokus på miljøområdet, fordi det er vores overbevisning, at et godt arbejdsmiljø og hensynsfuldhed over for miljøet er en forudsætning for at skabe rammerne om en ansvarlig og attraktiv arbejdsplads”, siger koncernchefen.