Grundfos vinder for andet år i træk pris for bedste 'Mangfoldighedsledelse'

24. november 2003

Igen i år modtog Grundfos specialprisen for ”Mangfoldighedsledelse” i forbindelse med undersøgelsen "Danmarks Bedste Arbejdspladser 2003".

Det er dermed 2. år i træk at virksomheden vinder denne pris og i motivationen hedder det bl.a. at:
"…en kombination af Grundfos´ nedskrevne politikker og målsætninger omkring mangfoldighed og det store arbejde og engagement Grundfos lægger i at efterleve politikerne gennem integration af mennesker, der, af forskellige grunde, er udenfor arbejdsmarkedet.”

Motivationen konkretiseres yderligere:
”To områder der vægter meget er fleksafdelingerne og Projekt Arbejdspladsintegration med fokus på sidstnævnte…Andre områder af vigtighed: Grundfos har tiltrådt FN’s ”Global Compact”; det sociale regnskab; Det Sociale Indeks; Prisen for bedste ikke-finansielle rapportering.”

Både koncernchef Jens Jørgen Madsen og adm. direktør Lars Aagaard, Grundfos A/S, var i går i København for at modtage prisen, der blev overrakt af økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen.

”At vinde en pris som denne én gang er en stor glæde - men at vinde den to gange i træk er af stor betydning! Med en sådan dobbelt hæder kan ingen være i tvivl om, at der er vægt bag ordene når vi i Grundfos-koncernen siger, at ’ansvarlighed er vores fundament’.” siger Jens Jørgen Madsen i en kommentar til ”Mangfoldighedsprisen”.

Undersøgelsen ”Danmarks Bedste Arbejdspladser 2003”, der er udarbejdet af analysefirmaet Oxford Research og som offentliggøres i dag i Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin, baserer sig på to hovedelementer. Dels en spørgeskemaundersøgelse udsendt til et repræsentativt udsnit af Grundfos' medarbejdere i Danmark tidligere i år og dels en kulturprofil med dokumentation af en lang række faktuelle spørgsmål om virksomheden.

Grundfos ligger i øvrigt på en samlet 15. plads i dette års undersøgelse, det er en plads frem i forhold til sidste år, og resultatet for de 50 bedst placerede virksomheder offentliggøres i dag i Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin.