Grundfos NoNox får EU-pris for miljøteknologi.

14. april 2008

Grundfos NoNox får EU-pris for miljøteknologi.

Grundfos modtog mandag 15. april den danske EU-miljøpris til industrien i kategorien ”miljøteknologi”. Grundfos fik prisen for sin NoNOx doseringspumpe, der anvendes sammen med den såkaldte SCR (Selective Catalytic Reduction)-katalysatorteknologi. En teknologi, som er i stand til at reducere NOx-udledningen fra dieselkøretøjer med op til 90 procent og brændstofforbruget og CO2-udledningen med op til 10 procent.

I begrundelsen for pristildelingen lægges der vægt på doseringssystemets meget innovative karakter og de perspektiver for NOx-reduktion fra tunge køretøjer, som projektet giver mulighed for.
”Doseringspumpen er afgørende for, hvor meget af de sundhedsskadelige NOx-gasser (kvælstofoxid og kvælstofdioxid), katalysatoren kan fjerne. Doseringspumpens formål er at dosere urinsyre (urea) præcist og kontinuerligt ind i dieselmotorens udstødningsgas under varierende belastninger. Urinsyren anvendes i SCR- katalysatoren til at omdanne NOx til uskadeligt vand og nitrogen. Systemet er udviklet såvel til nye køretøjer som til eftermontage på den allerede eksisterende flåde af køretøjer”, hedder det i begrundelsen.

Grundfos NoNOx-teknologien anvendes allerede i busser i bl.a. København, London, Rotterdam og Los Angeles og leveres i titusindvis til verdens største producent af lastbilmotorer, Cummins. For at mindske luftforureningen under OL i Beijing vil mere end 2.000 af de busser, der kører under legene være udstyret med teknologien.

I sin takketale gjorde direktør Jens Lübeck Johansen det klart, at NoNOx kan betragtes som en slags pionérprojekt, der i årene fremover vil blive fulgt af en lang række andre miljøteknologiske løsninger fra Grundfos.
”Jeg er stolt af at stå her i dag. Både som modtager af EU’s miljøpris og repræsentant for en virksomhed, der stiller sig i front, når det gælder om at udvikle trendsættende teknologier til bæredygtige løsninger, der kan matche nogle af de globale udfordringer, det giver, når flere mennesker vil øge forbruget og samtidig skåne miljøet,” sagde Jens Lübeck Johansen.

Hensigten med priskonkurrencen, der er udskrevet i et samarbejde mellem Ingeniørforeningen i Danmark og EU-kommissionen, er at opmuntre til udvikling og brug af teknologi, der reducerer industriens påvirkninger af miljøet væsentligt. Bedømmelseskomitéen har også indstillet Grundfos NoNOx til konkurrencen om miljøprisen på europæisk niveau