Grundfos og Agroinvest investerer i miljøteknologi til landbruget

04. maj 2004

Pumpekoncernen Grundfos investerer sammen med dansk landbrugs venture-selskab Agroinvest A/S, den hidtidige hovedaktionær og to privatpersoner 7,7 mio. kr. i det miljøteknologiske selskab Staring Miljø A/S i Brønderslev.

Staring Miljøs anlæg omsætter gylle, så næringsværdien udnyttes optimalt, og kvælstof-udledningen minimeres. Anlæggene kan halvere arealkravene til udspredning af gylle – og set i det perspektiv rummer teknologien et stort potentiale både herhjemme og i udlandet.

“I Grundfos-koncernen arbejder vi hele tiden aktivt på at forbedre miljøet, både med vores produkter og i vores produktion,” siger vicekoncernchef Carsten Bjerg, Grundfos, ”Staring Miljøs produktlinje er både teknologisk og kommercielt set interessant for os. Pumper er en væsentlig del af anlæggene, og på sigt ser vi et stort vækstpotentiale for Starings produkter. Men lige så vigtigt er det, at vi med denne investering handler proaktivt i forhold til et væsentligt miljøspørgsmål og dermed bidrager til at sikre en bæredygtig udvikling inden for landbrugssektoren.”

Med i kapitaltilførslen deltager også den tidligere hovedaktionær i Staring Miljø A/S, Leif Stiholt, samt de to ledende medarbejdere Jens Østergaard Jensen og Tommy Bredal.

Bestyrelsen for Staring Miljø A/S består fremover af Leif Stiholt, Stiholt Holding A/S, Lars Sylvest, Grundfos Finance A/S og Niels Skadhauge, Agroinvest A/S.

Staring Miljø har gennem de seneste år udviklet og startet salg af et nyt miljøanlæg til brug i landbrugets dyrehold. Anlægget, der baserer sig på forsuring af gylle, nedsætter fordampningen af kvælstof med minimum 70 %, og samtidig forbedres næringsværdien af gyllen ved brug i marken. Anlægget udmærker sig ved at være både driftsikkert og billigt i brug for landmanden. Som en videreudvikling af produktet har Staring Miljø netop afsluttet udviklingen af et egentligt højteknologisk separationsanlæg, der blev præsenteret første gang på Agromek-messen i Herning i januar 2004.

Udviklingsarbejdet har været ledet af Jens Østergaard Jensen, der er én af Danmarks førende eksperter på området for gyllebehandling. Hans praktiske såvel som teoretiske viden om de biokemiske processer i gyllen har været afgørende for, at Staring Miljø nu kan levere anlæg, der kan begrænse miljøproblematikken i landbruget.

“Forsuringsanlægget er allerede solgt til flere end 25 landmænd over hele Danmark, og vi og ikke mindst landmændene har generelt meget gode erfaringer med anlægget,” siger direktør Tommy Bredal fra Staring Miljø. ”Vi forventer os derfor også meget af det nye separationsanlæg, som følger principperne for forsuringsanlægget: Det er enkelt, billigt og særdeles effektivt,” tilføjer Tommy Bredal.

For Agroinvest er det vigtigt at det lykkedes at udvikle miljøanlæg, som gør det muligt for landmændene at fastholde og udbygge den animalske produktion uden at belaste miljøet. ”Vi er imponerede over det gunstige forhold, der er mellem pris, effekt og driftsstabilitet i anlæggene fra Staring Miljø,” siger direktør Jens Lohfert Jørgensen fra Agroinvest og tilføjer ”Danske landmænd har ikke behov for meget dyre og meget komplekse miljøløsninger – de har behov for løsninger, der fungerer og som er til at betale”.

Fakta om investorkredsen:

Grundfos-koncernen
Med sin fortsatte udvikling af trend-sættende pumper og pumpesystemer er Grundfos en af verdens førende pumpeproducenter.

Grundfos har 63 salgs- og produktionsselskaber i 38 lande verden over og producerer pumper til en bred vifte af formål så som byggesektoren, industri, dosering, vandforsyning og spildevand, ligesom man også producerer motorer og elektronik.

I 2003 havde koncernen en nettoomsætning på 11,2 mia. kr. og mere end 11.700 ansatte på verdensplan. Firmaets veldefinerede og stærkt forankrede værdisæt er kernen i alt, hvad Grundfos gør og kan med få ord udtrykkes som: ansvarlighed, fremsynethed og innovation.

Agroinvest A/S
Agroinvest er det danske landbrugs fælles selskab for investering af venturekapital. Det er ejet af bl.a. Landbrugsraadet, Dansk Landbrug, Danske Slagterier og Mejeriforeningen. Agroinvest investerer i innovative selskaber indenfor jordbrugs- og fødevaresektoren.

Stiholt Holding A/S
Stiholt Holding er moderselskab i Stiholt-koncernen, der består af Im. Stiholt A/S, som fra 9 afdelinger i Danmark tilbyder salg og service af transportmateriel og det børsnoterede selskab Scandinavian Brake Systems A/S, som producerer bremsereservedele til biler og motorcykler, der markedsføres over hele verden.

Desuden omfatter koncernen Staring Maskinfabrik A/S, som har udviklet gylleanlægget NH4+ og separationsanlægget –NPK.

Stiholt-koncernen havde i 2003 en nettoomsætning på 900 mio. kr. og beskæftiger over 800 ansatte.