Grundfos overtager indisk software virksomhed

12. november 2001

Grundfos overtager indisk software virksomhed

Grundfos har netop afsluttet forhandlinger om køb af virksomheden Dansteel Engineering India Pvt. Ltd., der hidtil har været ejet af Dansteel Engineering A/S, et datterselskab under Det Danske Stålvalseværk.

Dansteel Engineering India, der ligger i New Delhi og har 17 medarbejdere, har hidtil arbejdet med udvikling af software og styresystemer til stålindustrien. Efter Grundfos’ overtagelse af virksomheden vil dens ressourcer i fremtiden blive brugt til udvikling af software med tilknytning til pumpebranchen. Det drejer sig ikke blot om software til styring, overvågning og vedligehold af pumper, men den viden der er opbygget i den indiske virksomhed, vil også blive udnyttet i Grundfos’ produktionsfabrikker til styringer af produktionslinjer.

Der stilles stadigt større krav til software inden for den højteknologiske pum-
pebranche. Både den indbyggede elektronik i pumperne og elektronisk over-
vågning af dem kan reducere pumpernes energiforbrug meget væsentligt og dermed bidrage til at skåne miljøet, og også i pumpeproduktionen kræves der mere og mere avancerede styringer for at effektivisere produktionen og bidrage til en så miljøskånsom produktion som muligt.

Hovedparten af de 17 medarbejdere i Dansteel Engineering India Pvt. Ltd. forbliver i virksomheden som Grundfos-medarbejdere, og det forventes at de øgede krav til pumpesoftware vil medføre en fremtidig vækst af virksomheden.

Højteknologi præger i større og større grad Grundfos’ produktion. Således er det mindre end to måneder siden Grundfos lejede sig ind i telekommunikations-
virksomheden ADC i Farum for at etablere en topmoderne produktion af tryk-
sensorer til vand, et produkt der gør Grundfos’ pumper endnu mere ”intelli-
gente” og endnu mindre energiforbrugende.

Grundfos-koncernen har ca. 11.000 medarbejdere og er repræsenteret med 61 selskaber i 41 lande.