Grundfos overtager svensk brøndproducent

15. maj 2006

Grundfos har netop indgået aftale om overtagelse af den svenske Wåge Industri AB, som producerer præfabrikerede brønde til spildevandsmarkedet. Overtagelsen sker med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2006.

Wåge Industri AB havde i 2005 en omsætning på 25 mio. SEK og har 17 medarbejdere. Grundfos forventer, at omsætningen vil kunne fordobles inden for de næste 3-4 år.

Grundfos ser købet som et led i sin forøgede indsats inden for spildevandsområdet, hvor det er væsentligt at kunne tilbyde systemløsninger.

Koncerndirektør Søren Ø. Sørensen udtaler:
- Grundfos anser det for vigtigt at få tilført de produkt-koncepter og kompetencer som Wåge har inden for systemløsninger til spildevandsområdet. Med overtagelsen af Wåge får vi en stærk position i Norge og Sverige på markedet for præfabrikerede brøndløsninger, og styrker dermed afsættet for vores aktiviteter i disse lande.

Købet af Wåge Industi AB retter sig primært mod kunder på de svenske og norske markeder, og virksomheden vil gradvist blive integreret i Grundfos Sveriges aktiviteter. Markedet for præfabrikerede brønde til spildevand anslås i disse lande at have en samlet størrelse på knapt 240 mio. SEK årligt.

Grundfos-koncernen har gennem de seneste år øget fokus på produkter til spildevandsløsninger og er i forvejen i markedet med produktion og salg af både brøndløsninger og et bredt sortiment af spildevandspumper.

Wåge Industri AB ligger i Töreboda i det sydvestlige Sverige. Virksomheden blev etableret i 1966.

Den tidligere ejer af Wåge Industri AB træder ud af firmaet, og adm. direktør Peter Agneborn, Grundfos AB i Sverige, overtager ledelsen.

Fakta om Grundfos

Grundfos i Sverige har 62 medarbejdere og havde i 2005 en samlet omsætning på 325 mio. SEK.

Grundfos-koncernen er med sine knap 14.000 medarbejdere beskæftiget med udvikling, produktion og salg af pumper. Koncernen er repræsenteret med egne salgsselskaber i 41 lande og rundede i 2005 en omsætning på 13,4 mia. DKK.