Grundfosprisen til Aalborg-professor

29. september 2010

Grundfosprisen til Aalborg-professor

Grundfosprisen er i dag, den 29. september 2010, tildelt professor Per Halkjær Nielsen fra Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi på Aalborg Universitet. Prisen gives som en anerkendelse af hans forskning inden for miljøbioteknologi, som har revolutioneret en række områder lige fra renseanlæg til bekæmpelse af bakterieinfektioner i mennesker.

Grundfosprisen er på 1 mio. dkr., hvoraf de 250.000 kr. er en personlig hædersgave, mens 750.000 kr. er øremærket Per Halkjær Nielsens forskningsområde.

Per Halkjær Nielsen har som forsker vist en prisværdig evne til at bygge bro mellem de forskellige discipliner inden for naturvidenskab og teknisk videnskab, hvilket har ført til flere gennembrud i forskningen. Valget af Per Halkjær Nielsen hænger desuden i høj grad sammen med at han har evnet at samarbejde med industri, rådgivere og myndigheder, så den nyeste viden på hans område hurtigt er blevet tilgængelig for det danske og internationale samfund.

De seneste fire år har Per Hankjær Nielsen gennemført et samarbejde med mere end 50 danske renseanlæg og rådgivende firmaer for at medvirke til at den nyeste forskningsviden kan blive brugt i praksis. Han har desuden bidraget inden for medicin med sin teknologi. Her deltager han i forskningsprojekter om kontrol af mikroorganismer på implatater, bl.a. i samarbejde med Coloplast, Radiometer, Teknologisk Institut og Rigshospitalet.

Grundfosprisen blev overrakt af Grundfos’ bestyrelsesformand, Niels Due Jensen, der i sin tale kommenterede COP15-topmødet i Bella Center med ordene: ”Vi var mange der var forventningsfulde til det der ventede i Bella Center, COP15. Vi blev skuffet. Verdens ledere kunne ikke finde fodslag og enes om forpligtende aftaler på klimaområdet. Nu er det som om nogle har glemt alvoren. Klima fylder desværre ikke så meget i den offentlige debat, heller ikke herhjemme, hvor ferieafholdelse og skatteforhold tilsyneladende er af større national vigtighed for vores politikere end klodens tilstand.”

Bedømmelseskomitéen til Grundfosprisen består af:
Professor Nina Smith, Aarhus Universitet
Professor Preben Terndrup Pedersen, Danmarks Tekniske Universitet
Tidl. rektor for Aalborg Universitet, Sven Caspersen
Lars Kolind, Bestyrelsesformand for Poul Due Jensens Fond
Niels Due Jensen, Bestyrelsesformand for Grundfos-koncernen.

Tidligere modtagere af prisen er:
2002: Professor, dr. techn. Ole Sigmund, DTU
2003: Professor Svend Erik Hougaard Jensen, forskningschef Nikolaj Malchow-Møller, professor Jan Rose Skaksen, professor Anders Sørensen og professor Ulrich Kaiser (de fem delte prisen for en samfundsvidenskabelig prisopgave)
2004: Professor Frede Blåbjerg, Aalborg Universitet.
2006: Dr. scient. Flemming Besenbacher, leder af iNANO-centret, Aarhus Universitet.
2007: Professor Jens Kehlet Nørskov, DTU.
2008: Professor Anne Strunge Meyer, DTU
2009: Professor Søren Brunak, DTU