Grundfos reducerer antallet af arbejdsulykker med 35% på 3 år

01. juni 2004

Grundfos har reduceret hyppigheden af arbejdsulykker med 35 % siden år 2000. Resultatet er, at der i 2003 var 80 færre ulykker end dengang, selv om koncernen i mellemtiden har udvidet sine aktiviteter med produktion i Finland og Ungarn.

Grundfos har reduceret hyppigheden af arbejdsulykker med 35 % siden år 2000. Resultatet er, at der i 2003 var 80 færre ulykker end dengang, selv om koncernen i mellemtiden har udvidet sine aktiviteter med produktion i Finland og Ungarn.

Grundfos har sat ind mod arbejdsulykkerne ved at følge grundigt op på de ulykker, der er sket, og derefter rette op på forholdene for at undgå gentagelser. Men også ulykker, som aldrig er sket, bliver nu registreret som en del af den forebyggende indsats.

I Grundfos-koncernens amerikanske produktionsselskab er man gået et skridt videre. Der venter man ikke, indtil hændelserne er tæt på at blive til ulykker, men registrerer dem allerede på det stadium, hvor de ellers ville være en ubemærket del af det daglige arbejde. Det er gjort muligt ved at identificere de kritiske bevægelser, der udløser ulykker. Og ved derefter at motivere medarbejderne til at undgå bevægelserne, selv om de ofte er blevet en del af den daglige rutine, fordi de gør det nemmere, hurtigere eller mere bekvemt at udføre arbejdsprocesserne.

Grundfos-pumper kan mindske CO2-udslip
Grundfos beskriver initiativerne og resultaterne i sin koncernmiljørapport, som dokumenterer, at det igen i 2003 er lykkedes pumpevirksomheden at skabe større bæredygtighed i sine aktiviteter. Årets salg af energibesparende pumper har fx resulteret i, at det globale elforbrug er reduceret med, hvad der svarer til det årlige forbrug i 111.415 husstande. Også fremstillingen af pumperne belaster miljøet mindre - det indekserede elforbrug er reduceret med 10 % siden 2000, det indekserede vandforbrug med 7 % og den indekserede mængde kemikalieaffald med 5 %.

Resultaterne skyldes ikke mindst en høj grad af involvering hos medarbejderne. Deres forslag til miljø-forbedringer er steget kraftigt i antal de senere år og sætter fortsat nye rekorder – i 2003 kom der 9.776 forslag mod 6.398 året før.

Grundfos’ koncernmiljørapport er i sig selv blevet mere bæredygtig. Til 2003-udgaven er der ikke brugt papir – den findes udelukkende i elektronisk form på internet-adressen www.grundfos.com.