Grundfos sætter Infarm til salg

28. september 2011

Grundfos sætter Infarm til salg

Nyt fokus på kerneforretningen og en svær markedssituation ligger bag beslutningen om at sætte Infarm til salg. Beslutningen betyder samtidig en reduktion i medarbejderstaben på i alt 13 medarbejdere.

Grundfos har besluttet at koncentrere koncernens fremtidige aktiviteter inden for nye forretningsområder yderligere. Og i den fremtidige strategi indgår ikke længere udstyr til landbruget, lyder det fra bestyrelsesformanden for Infarm og direktør for New Business i Grundfos, Mads F. Prebensen.

- Grundfos har i sit strategiske sigte flyttet sig væk fra Infarm, og vi ønsker derfor ikke at fortsætte investeringen i opbygningen af virksomheden, siger han, og fortsætter:

- Men det er ikke ensbetydende med, at der ikke er en fremtid for virksomheden, der leverer innovative løsninger til at bekæmpe ammoniakforurening, drivhusgasser og lugt fra animalsk produktion. Et tiltagende problem i både Danmark og globalt. Vi mener derfor, at Infarm er bedre tjent med en ejer, der har en større central interesse i at udnytte virksomhedens potentiale, siger han.

Ifølge bestyrelsesformanden foregår der i øjeblikket forhandlinger med en mulig køber, og i den forbindelse er det besluttet at afskedige 13 ud af virksomhedens 20 medarbejdere.
De berørte medarbejdere vil, i overensstemmelse med virksomhedens regler omkring social ansvarlighed, blive tilbudt kurser og vejledning for at sikre at flest mulige medarbejdere kan komme i nyt job hurtigst muligt.

- Infarm er en spændende virksomhed med et betydeligt potentiale, men set i lyset af den aktuelle markedssituation i landbruget er det afgørende for virksomhedens fremtidige drift at få skåret ned i omkostningerne, så en ny ejer får det bedst mulige udgangspunkt, siger Mads F. Prebensen.