Grundfos sætter rekord i omsætning og overskud for femte år i træk

26. marts 2007

Med en vækst i omsætningen på 15 pct. til 15,4 mia. kroner i 2006, eller 2 mia. kroner mere end året før, har Grundfos-koncernen ikke blot vundet betydelige markedsandele, men også et år før tiden nået sit mål om en omsætning på 15 mia. kroner i 2007.

Mens to pct. af væksten kommer fra tilkøbte virksomheder, blev den organiske vækst i omsætningen på hele 13 pct. mod 7 pct. året før.

Årets resultat før skat nåede op på knap 1,5 mia. kroner, hvilket svarer til 9,6 pct. af omsætningen. Det er 18 pct. mere end året før og væsentligt bedre end budgetteret.

Rekord-indtjeningen kan primært tilskrives, at både væksten i omsætningen og kapacitetsudnyttelsen blev stærkere end ventet, og at det lykkedes at holde udviklingen i omkostningerne i ro på trods af det høje aktivitetsniveau.
Til gengæld blev årets resultat igen påvirket negativt af betydelige prisstigninger
på de mest anvendte råvarer såsom kobber, aluminium, rustfrit stål og støbegods.

På trods af travlheden blev der tid til at intensivere arbejdet med virksomhedens samfundsmæssige engagement, og 2006 blev året, hvor Grundfos-koncernen offentliggjorde sin første Bæredygtighedsrapport med det formål at informere om virksomhedens indsats inden for social ansvarlighed og miljø.

Efter lanceringen af de første A-energimærkede cirkulationspumper i 2005 kan Grundfos glæde sig over, at de i 2006 for alvor er slået igennem på de europæiske markeder. Mens hver anden cirkulationspumpe solgt i foregangslandet Danmark nu er en lavenergipumpe, er andelen også stærkt stigende i Tyskland, og tendensen er ved at brede sig til flere andre lande. Disse pumper er i 2006 solgt i et antal, der har skabte en energibesparelse svarende til 118.000 vesteuropæiske husstandes samlede elforbrug.

Fortsat fokus på innovation

Koncernens udviklingsomkostninger beløb sig i 2006 til 680 mio. kroner, svarende til 4,4 pct. af omsætningen. Målsætningen om at investere 4-5 pct. af koncernens samlede omsætning i forskning og udvikling fastholdes, og innovation er fortsat et helt centralt tema overalt i koncernen.

”I 2006 satte vi ekstra fokus på innovation, og vi har nu styrket forståelsen i hele organisationen for, at vi selvfølgelig fortsat skal udvikle trendsættende pumper, men at vi også alle sammen skal være innovative i den måde, vi tænker og agerer på i andre sammenhænge”, siger koncernchef Carsten Bjerg og nævner koncernens New Business-aktiviteter som et oplagt eksempel:
”Her udvikler vi en række nye forretningsområder frem mod kommercialisering, og på sigt kan de rumme et betydeligt forretningsmæssigt potentiale og samtidig bidrage til at opfylde nogle af verdens mest påtrængende behov inden for vand, vandrensning og energirigtige løsninger”.

20 mia. kroner i 2010
Bestyrelsen og koncerndirektionen forventer at fastholde væksten i omsætning i 2007, men på et lidt lavere niveau – samlet budgetteres der med en organisk vækst på ca. 8 pct. Også de senere års høje niveau for indtjening forventes fastholdt med et budgetteret overskud før skat på godt 1,4 mia. kroner.

De planlagte investeringer i 2007 på op mod 1,5 mia. kroner er de hidtil største og afspejler koncernens prioritering af at investere i langsigtet vækst. Foruden udvidelser af produktprogrammet gælder det primært en fortsat globalisering – således åbnes i år nye fabrikker i Mexico og Ungarn.
Også koncernens forsknings- og udviklingsaktiviteter er inde i en omfattende globaliseringsproces - uden for Danmark er der nu etableret udviklingsenheder i Ungarn, Indien, Kina, Finland og USA.

Efter at have nået sit hidtidige økonomiske mål et år før tiden, har Grundfos sat sig et nyt –at nå op på 20 mia. kroner i omsætning med 10 pct. i indtjening i 2010.

”Vi føler os godt klædt på til at realisere dette nye mål, og samtidig har vi i koncernledelsen sat yderligere fokus på koncernens strategiske muligheder på langt sigt”, siger Carsten Bjerg.

Fakta om Grundfos
Grundfos-koncernen udvikler, sælger og producerer pumper. 'Koncernen har ca. 15.000 medarbejdere og er repræsenteret med egne salgs- og produktions- selskaber i 41 lande. Grundfos havde i 2006 en omsætning på 15,4 mia. kroner.