Grundfos samler nordamerikansk spildevandsforretning

25. april 2012

Fra venstre mod højre: Tom Weisner, borgmester i Aurora, Illinois, Dan Seals, assistant Director for Illinois ministerium for handel og økonomi, Pia Olsen Dyhr, handels- og investeringsminister og Jes Munk Hansen, regionaldirektør for Grundfos i Nordamerika.

Med åbningen af et nyt kompetencecenter rettet mod spildevandsmarkedet forstærker Grundfos sin produktionskapacitet i Illinois, USA.

Grundfos fejrede åbningen af et nyt kompetencecenter til forretningsudvikling for hele det nordamerikanske kontinent, rettet mod markedet for kommunal spildevandsbehandling. Med en placering i Aurora cirka 60 km vest for Chicago er centeret en del af den næsten 10.000 kvm store pumpefabrik, der tidligere tilhørte Yeomans Chicago Corporation (YCC), som blev overtaget af Grundfos i december 2008.
Regionaldirektør for Grundfos i Nordamerika, Jes Munk Hansen, sagde i sin tale ved åbningen af centeret:
- Dette center er afgørende for Grundfos’ vej mod lederskab i nordamerikansk spildevandsforretning. Vi har store ambitioner for de kommende fem år, hvor vi stræber mod at fordoble, eller tredoble, vores salg i det nøglesegment, med en tilsvarende vækst i vores produktudbud.

Dansk minister deltog i åbningen
Tæt på 100 gæster overværede sammen med Grundfos-medarbejderne åbningen af det nye kompetencecenter. Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr åbnede centeret sammen med Dan Seals, Assistant Director for Illinois ministerium for handel og økonomi.
Pia Olsen Dyhr roste Grundfos for at være et eksempel på en dansk virksomhed, der med succes går imod den globale udfordring fra klimaændringer ved at nedsætte vand- og energiforbruget.
- En af de allermest presserende udfordringer, verden står over for i dag og de nærmeste 10 år, bliver at definere og implementere teknologier, der afbøder klimaændringer ved at spare vand og energi, sagde ministeren.

Tilstedeværelse i Nordamerika er vigtig
Som et af flere lignende kompetencecentre, som Grundfos har rundt om i verden, samler det nordamerikanske kompetencecenter et fuldt integreret hold af professionelle eksperter inden for kommunal spildevandsindustri. Deres specialer er blandt andet ingeniørvidenskab, produktion, salg og service, distribution, myndighedssager og test af udstyr.
Det nye kompetencecenter tilbyder kunderne stabil levering, en kortere forsyningskæde og hurtigere udvikling af nye produkter, alt sammen muliggjort gennem en permanent tilstedeværelse i Nordamerika. Det fortæller Andrew Warrington, direktør for den nye forretningsenhed.
- Som en nordamerikansk leverandør udvikler, producerer, sælger og servicerer vi produkter, der er unikke for dette marked. Det er meget vigtigt at have et lokalt, tværfagligt team som det, vi har i Aurora, så vi kan tilbyde holistiske løsninger, siger han.