Grundfos samler vand-entusiaster fra hele verden

16. februar 2016

Grundfos samler vand-entusiaster fra hele verden

Branchefolk med grundvand som ekspertise strømmede i sidste uge til Danmark. Her blev de tanket op med ny viden om deres fælles interesse og nogle af de mest avancerede, bæredygtige pumpeteknologier fra Grundfos.

Grundvand i så rigelige mængder at det danner søer på jordens overflade er et totalt ukendt fænomen i dele af verden, hvor væsken er en virkelig knap ressource. Derfor gav landskabet med oversvømmede marker anledning til undren hos flere af de vand-entusiaster, der havde rejst den halve jord rundt for at blive endnu klogere på netop grundvand.

- Det er ekstremt store regnmængder som følge af klimaændringerne, der har hævet grundvandsstanden, kunne Karen Villholth forklare dem. Hun er ledende forsker ved International Water Management Institute og var inviteret til at orientere om de nyeste tendenser, udfordringer og løsninger inden for grundvand. Det skete under Grundfos-arrangementet Groundwater Days, som også gav gæsterne en eksklusiv mulighed for at opleve, hvordan virksomheden efterlever sine værdier, og hvad den kan tilbyde sine kunder af innovative og bæredygtige produktvarianter og service-muligheder.

Muligheder i kunstvanding
Gæsterne repræsenterede eksempelvis brøndborer-virksomheder, pumpe-forhandlere, rådgivende ingeniører og vandforsyningsselskaber. Blandt dem var Reginald Barry, der er maskiningeniør hos Aurecon Group, en rådgivende ingeniørvirksomhed i Sydafrika. Han ser store muligheder for at udnytte grundvandet yderligere i sit hjemland.

- I nogle dele af Sydafrika er der alt for meget vand, og i andre dele er der alt for lidt, så det er ofte nødvendigt at flytte vandet gennem flere hundrede kilometer lange pipelines. Det er dyrt, og derfor vil det utvivlsomt kunne betale sig for farmere i afsides liggende egne at bruge grundvand til kunstvanding, siger Reginald Barry og fortsætter:

- Især de soldrevne dykpumper, jeg er blevet præsenteret for her under besøget hos Grundfos, vil være interessante for farmerne at bruge til at bringe grundvandet op til overfladen. Dels fordi de er bæredygtige, og dels fordi de ikke lader sig stoppe af hyppige strømafbrydelser. Udstyres pumperne med fjernovervågning, vil det være en yderligere fordel på grund af de store afstande.

 Hindrer forurening
En anden af deltagerne i Groundwater Days var direktør John Hasslen. Hans virksomhed, EPG Companies i USA, har specialiseret sig i løsninger, som skal beskytte grundvandet mod forurening fra lossepladser, miner, råolielagre og utætte tanke.

- Vores løsninger fjerner det vand, der bliver forurenet af affaldet, inden det når ned til grundvandet. Vi har en 30 år lang tradition for at bruge Grundfos-pumper til denne opgave, fordi de har en dokumenteret stor styrke og pålidelighed. Men da vi udsætter dem for langt større belastninger, end de er konstrueret til, er det nødvendigt at forstærke dem flere steder, forklarer John Hasslen.

Besøget i Danmark har bekræftet den amerikanske direktør i, at Grundfos fortsat er det bedste valg som leverandør af de omkring 600 pumper, hans virksomhed sælger verden over om året.

Et kig ind i fremtiden
Reginald Barry, John Hasslen og de andre gæster mødte Karen Villholth på Truelsbjergværket ved Aarhus, der betragtes som Danmarks mest avancerede og fremtidsorienterede vandværk. Her kunne de se, hvordan flere af de fremmeste Grundfos-teknologier anvendes i praksis og høre forskerens beretninger om verdens eftertragtede grundvandsressourcer.

Karen Villholth kunne blandt andet fortælle, at grundvandet er under pres mange steder i verden, fordi grundvand blandt andet er eftertragtet som en sikker kilde til drikkevand. Som en af de helt afgørende løsningsmuligheder pegede hun på partnerskaber mellem private og offentlige virksomheder.

- Ikke bare her, men på globalt plan, er Grundfos en meget vigtig spiller, når det handler om at bringe bæredygtige teknologier i spil inden for vandforsyning, slog Karen Villholth fast efter gæsternes rundvisning på vandværket, og fortsatte med et godt råd:

- Grundfos skal blive bedre til at lægge sin typisk danske beskedenhed fra sig og fortælle mere om, at virksomheden virkelig kan noget inden for bæredygtig vandforsyning.