Grundfos satser millioner på videreuddannelse af koncernens medarbejdere

27. januar 2000

Grundfos satser millioner på videreuddannelse af koncernens medarbejdere

Arkitekt-konkurrence og nybyggeri Grundfos er på vej med sin hidtil største satsning på videreuddannelse af koncernens medarbejdere - første skridt er en investering på 50-60 millioner kroner i opførelsen af et akademi ved koncern-hovedkvarteret i Bjerringbro.

Den ambtiøse uddannelses-strategi blev lagt frem på et pressemøde i dag tirsdag 25. januar, hvor også afsløringen af vinderprojektet i en netop overstået arkitekt-konkurrence fandt sted.

For at opnå en optimal udformning af akademiet udskrev Grundfos i efteråret en konkurrence blandt de århusianske arkitektfirmaer C. F. Møllers Tegnestue, CUBO Arkitekter A/S og Schmidt, Hammer og Lassen A/S samt Kjeldgaard & Pedersen A/S i Viborg.

Vinder af konkurrencen blev arkitektfirmaet C. F. Møllers Tegnestue, der med sit projekt har skabt interessante og seværdige sammenhænge mellem landskabet og bygningen, der vil blive opført mellem Grundfos Center og Grundfos Business Development Centret.

The Poul Due Jensen Academy – opkaldt efter Grundfos’ stifter - bliver i to etager på i alt 2.170 kvadratmeter med 1.120 kvadratmeter kælder og får form som en rolig, velproportioneret ”boks” med et gårdrum i midten og med et tårn som sit særlige kendetegn.

Ud over et større antal undervisningslokaler kommer akademiet bl. a. til at rumme et eksperimentarium og et konferencerum, der er indrettet så fleksibelt, at de i kombination med en stor siddetrappe kan rumme mellem 400 og 500 personer. I tilknytning til akademiet er der planlagt en kollegiedel med værelser til 40 kursister.

Koncernchef Niels Due Jensen betegner etableringen af akademiet, som i første omgang vil tilbyde uddannelse til koncernens internationale salgspersonale, som et ambitiøst, men nødvendigt tiltag for at stå endnu stærkere i den øgede konkurrence på verdensmarkedet.

”For en stærk virksomhed er det helt naturligt at stille krav til medarbejderne og samtidig stille de nødvendige faciliteter til rådighed. Etableringen af Poul Due Jensens Akademi er et udtryk for anerkendelse af medarbejdernes ressourcer og dygtighed - og for øget fokus på salgsarbejdet. Der skal mere uddannelse til, for at vore sælgere kan optræde som værdige ”ambassadører” for Grundfos og leve op til de krav, fremtidens kunder helt naturligt vil stille til os”, siger Niels Due Jensen.

Koncept for opkvalificering af salgsstyrken
Meningen er kort fortalt, at salgspersonalet skal være lige så velkvalificeret, hvad angår salg og marketing, som hvad angår produkternes egenskaber – og dermed være i stand til at tilbyde kunderne løsninger, der opfylder deres individuelle behov.

I stedet for at reagere på kundernes forespørgsler skal salgspersonalet komme såvel nuværende som potentielle kunder i møde. De skal ikke blot optræde som sælgere, men også som problemknusere og pålidelige samarbejdspartnere, der løbende kan tilbyde kunderne skræddersyede løsninger.

The Poul Due Jensen Academy skal være det håndgribelige symbol for Grundfos’ visioner, værdigrundlag og fællesskab. Den internationale salgsstyrke vil ikke blot blive motiveret til at handle i overensstemmelse med værdigrundlaget, men også lære at bruge det i dagligdags situationer.

Undervisningen vil blive skræddersyet til personale-gruppernes individuelle behov.
Uddannelsen bygges op omkring tre moduler med henholdvis to gange 12 og én gange fem dages undervisning. Hver eneste af koncernens i alt ca. 1.100 salgs-medarbejdere skal gennemgå det første modul for at opnå de fundamentale færdigheder, man forventer af en Grundfos-repræsentant. De to sidste moduler er derimod valgfri og tiltænkt medarbejdere med ekstra motivation og ambitioner. På den måde vil uddannelsen blive en naturlig del af medarbejdernes personlige udvikling og karriereforløb i Grundfos-koncernen. Der regnes med 800-1000 kursister på årsbasis.

En ekstra dimension i The Poul Due Jensen Academy vil blive etableringen af et virtuelt akademi, der skal bidrage til, at indlæringen bliver en vedvarende proces, som fortsætter i de perioder, eleverne ikke er fysisk tilstede på akademiet, men passer deres salgsarbejde rundt omkring i verden. Det virtuelle akademi vil blive udstyret med det nyeste inden for højteknologisk kommunikations- udstyr.

Akademiets personale vil blive sammensat som et internationalt team af professionelle undervisere, kunder og Grundfos-medarbejdere med en rektor i spidsen.

Undervisningen vil blive tilrettelagt ud fra pædagogiske principper, der skaber et udbytterigt miljø, og med anvendelse af metoder og værktøjer, der gør uddannelsen relevant og interessant for
deltagerne.

Byggeriet vil – efter detailprojektering – blive sendt i licitiation. Byggearbejdet ventes at kunne gå igang til juni i år, så akademiet kan tages i brug i første halvdel af 2001.