Grundfos sponsorerer Energi Prisen 2009

12. november 2009

Grundfos sponsorerer Energi Prisen 2009

Energi Prisen og den tilhørende skulptur uddeltes på Vandtek-messen i Odense i dag. Her blev Esbjerg Forsyning rost for deres projekt, som sparer mellem 100.000 og 140.000 kWh om året. Ved at opføre en skillevæg i deres returslamanlæg har Esbjerg Forsyning opnået en meget bedre styring af returslamføringen end de havde tidligere, hvilket muliggjorde den store energibesparelse.

Energi Prisen er oprettet af Danva for at øge fokus på at spare på energien på danske vand- og spildevandsforsyninger. Prisen skal synliggøre og anerkende ildsjæle der formår at gøre forsyningerne mere energibesparende og følger ambitionen om at gøre vandsektoren CO2-neutral i 2025. Derfor er det ganske naturligt for Grundfos at sponsorere prisen.

Esbjerg Forsynings projekt om håndtering af returslam har løbet mest mod strømmen og løb i dag med Energi Prisen 2009. Projektet er det mest nytænkende, besparende og anvendelige af de fire projekter der var indstillet til Energi Prisen 2009.