Grundfos styrker miljøprofilen

23. april 2007

Grundfos styrker miljøprofilen

Grundfos overtager det fulde ejerskab af den danske virksomhed Infarm A/S, der udvikler patenteret miljøteknologi til animalsk produktion, overtagelsen er sket medio april 2007.

Infarm A/S beskæftiger cirka 20 medarbejdere, og har base i Aalborg. Mads Prebensen, direktør for Grundfos New Business fortæller om baggrunden for, at Grundfos’ engagement i virksomheden nu skifter fra aktionær til ejer:

Uden miljøbelastning
”Infarm er nået til det punkt, hvor ejerkredsen har følt, at Grundfos var den rette til at føre selskabet videre. Grundfos' overtagelse skal ses som en styrkelse af virksomheden og et stærkt ønske om øget fokus på miljøteknologi til landbrugssektoren. Ligeledes er der tale om en videreførelse af virksomhedens banebrydende resultater, baseret på den knowhow virksomheden har opbygget i de seneste år. Det er hensigten at introducere en række andre komplementære højteknologiske løsninger inden for miljøområdet, således at Infarms samlede miljøløsning til den animalske sektor bliver endnu mere dækkende og dermed er med til at sikre produktivitetsfremmende vilkår for den animalske produktion - uden miljøbelastninger”, siger Mads Prebensen.

Teknologien ud i Europa
Der er aktuelt 50 installationer i Danmark, både svine- og malkebesætninger. Antallet af installationer i Danmark forventes øget markant i 2007. Markedet viser stor interesse for Infarms miljøløsning, og teknologien var senest på Agromek 2007 genstand for interesse fra landmænd nationalt og internationalt.
”Vi vil i slutningen af 2008 begynde at gå ind på eksportmarkedet. I første omgang Holland,
hvor man har en lovgivning, der ligner den danske meget, men også Tyskland, Spanien og
Polen er nærmarkeder, som vi snart forventer at kunne levere til”, uddyber Mads Prebensen.

Nye forretningsområder
Organisatorisk indgår Infarm A/S i Grundfos koncernens New Business aktiviteter.
”Her udvikler vi en række nye forretningsområder, der på sigt rummer et betydeligt forretningsmæssigt potentiale og som samtidig bidrager til at opfylde nogle af verdens mest påtrængende behov inden for vand, vandrensning, miljøteknologi og energirigtige løsninger”, forklarer Mads Prebensen.