Grundfos styrker sin position med milliard-indtjening

18. marts 2004

Trods vanskelige vilkår på markedet har Grundfos-koncernen i 2003 været i stand til at øge sin omsætning med godt 4 % til 11,152 mia. kroner og sin indtjening før skat med hele 48 procent til 1,078 mia. kroner.

Med den rekordstore indtjening har Grundfos skabt grundlag for at accelerere udviklingen i pumpekoncernen yderligere. Fondsejet sikrer, at indtjeningen hovedsagelig investeres i at styrke Grundfos’ position på verdensmarkedet, og det vil fortsat ske gennem en kombination af udvikling af trendsættende produkter, investeringer i nye markeder og globalisering af produktionen.

Den store vækst i indtjeningen i 2003 er ikke realiseret på bekostning af langsigtede initiativer. Tværtimod blev 2003 også investeringsmæssigt et rekordår med et samlet investeringsprogram på 854 mio. kroner, og det hidtil største beløb anvendt på produktudvikling. På trods af disse betydelige investeringer genererede Grundfos et frit cash-flow på 1.743 mio. kroner, så koncernens rentebærende nettogæld er halveret i forhold til 2002. Nettofinansieringsomkostningerne blev på 9 mio. kroner.

2003-årsregnskabet er det første, siden Jens Jørgen Madsen og Niels Due Jensen trådte ind i deres nye roller som henholdsvis koncernchef og koncernbestyrelsesformand. De kommenterer milliard-indtjeningen med, at effektiviseringer overalt i koncernen har resulteret i en historisk lav vækst i omkostningerne. Og de glæder sig over, at Grundfos nu har taget et godt skridt frem mod sine to vigtige mål – et overskud før skat på 10 % i 2005 og en omsætning på 2 mia. euro i 2007.

For første gang nåede Grundfos-koncernens samlede salg op på over 10 mio. pumper, og igen blev salgsvæksten størst i de nye markedsøkonomier i Østeuropa og i de asiatiske vækstmarkeder. De vil derfor fortsat blive prioriteret højt, når koncernen åbner nye salgsselskaber tæt på kunderne og etablerer lokale arbejdspladser i nye produktionsfaciliteter.

På baggrund af det gode resultat har Grundfos-koncernens hovedaktionær, Poul Due Jensen’s Fond, besluttet for tredje gang at udbyde aktier i Grundfos Holding til medarbejderne. Det sker til en særligt favorabel kurs i maj 2004. Første udbud af aktier var i 2001 og derefter igen i 2003. Begge gange blev udbuddet overtegnet. Medarbejderne ejer i dag således 2 pct. af aktierne i Grundfos Holding. Kursen på aktierne steg med 57 pct. i 2003.

I 2004 etablerer Grundfos produktion i Rusland og Indien, og produktionskapaciteten udvides både i Ungarn og Kina. For første gang i flere år etablerer Grundfos et salgsselskab, og det bliver i det store og lovende marked, Ukraine.

Grundfos-koncernen forudser i sit budget for 2004 en omsætningsvækst på 7 % og en samlet indtjening på niveau med 2003 – under forudsætning af en dollarkurs på minimum 6,00 DKK. Det høje niveau for investering i forskning og udvikling på omkring 4 % af koncernens samlede omsætning fastholdes.

Den største kendte trussel mod fortsat fremgang er usikkerheden omkring valutakursen på US-dollars. Falder den yderligere, kan Grundfos få vanskeligt ved at nå niveauet fra 2003 i indtjeningen.

Koncernen beskæftigede ved udgangen af 2003 11.707 medarbejdere – heraf 4.700 i Danmark.